Grzywna dla organu administracji (II OSK 564/08)

Samorząd terytorialny

Zawieszenie postępowania administracyjnego z naruszeniem art. 97 K.p.a. przez organ administracji, ktry prawomocnym wyrokiem uwzględniającym skargę na bezczynność został zobowiązany do załatwienia...

10.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski