Min. Królikowski o deregulacji i buncie notariuszy

W ustawie deregulacyjnej dotyczącej zawodów prawniczych ciężar zmian położony jest na prawo o notariacie przyznał w Sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski....

14.06.2013

Dr Trociuk: trwa "oddolna" reprywatyzacja

Obecny stan reprywatyzacji należy uznać za naruszający zasady praworządnego państwa prawo jest niejasne, niesprawiedliwe i ewidentnie narusza zasady równego traktowania obywateli przez władze...

14.06.2013

Partner obywatela łatwo do Polski nie wjedzie

Mimo wydania ostatnio przez WSA dwóch wyroków uchylających decyzje Straży Granicznej o odmowie wjazdu partnerów dwóch Polaków, nadal nie jest jasne, jak stosować prawo w tym zakresie. Fundacja...

14.06.2013

Refaktura nie zawsze ze stawką VAT z faktury

Dokumentowane refakturami (odsprzedawane) usługi i towary powinny być opodatkowane, co do zasady, stawkami VAT (w znaczeniu obejmującym również zwolnienie od podatku) właściwymi dla odsprzedawanych...

13.06.2013

Komisarz Reding: rozbijmy szklany sufit kwotami

Niezbędne są odgórne rozwiązania prawne, by zbudować masę krytyczną kobiet w radach nadzorczych i napędzić szerszą zmianę kulturową. Tak komisarz UE Viviane Reding widzi dalsze zabiegi o zbliżenie...

13.06.2013

Gołaczyński: zmiany w e-sądzie były potrzebne

Kilka lat stosowania regulacji dotyczącej e-sądu ukazało potrzebę ich doprecyzowania i uszczegółowienia, czego konsekwencją jest nowelizacja przepisów normujących funkcjonowanie e-sądu powiedział...

12.06.2013

PKPP Lewiatan: prognozowany wzrost PKB będzie trudny

Główna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wypowiedziała się na temat przyjętych we wtorek przez rząd założeniach do projektu ustawy...

12.06.2013