Ekspert wyjaśnił jak ustalać podatek odroczony

Nie wszystkie podmioty gospodarcze muszą ustalać aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Jednak te, które się na to zdecydują lub są do tego zobligowane powinny postępować zgodnie z...

27.05.2013

Po wyroku TK kary w viaTOLL do wznowienia?

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny określi jako niekonstytucyjne przepisy dotyczące kar w systemie viaTOLL, możemy mieć szereg postępowań wznawianych przez osoby ukarane uważa adwokat Artur Wdowczyk.

25.05.2013

Komornicy: tylko PESEL dobrze identyfikuje

PESEL. Powtarzamy to jak mantrę. PESEL jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną mówi komornik Andrzej Rittman. I skarży się, że twórcy projektu w Sejmie nie znają zasad postępowania egzekucyjnego.

23.05.2013

Podatki nie powinny hamować rozwoju firm

Podatki powinny być w takiej wysokości, by nie hamowały rozwoju firm uważa Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź, spółki Skarbu Państwa, która zgodnie z rankingiem Pulsu Biznesu płaci najwyższe...

23.05.2013

RPO: zatrzymany ma prawo do milczenia

Domniemany sprawca może odmówić zeznań. Tyle że najczęściej o tym nie wie, bowiem takie uprawnienie nie wynika wprost z przepisó.

23.05.2013

Niepotrzebne ograniczenie wieku sędziów?

Projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ogranicza dostęp do tego stanowiska wybitnym prawnikom po 65. roku życia. To dyskryminacja alarmują eksperci.

22.05.2013

W sądach cywilnych więcej władzy dla sędziów

Będzie nowy kodeks postępowania cywilnego. Sprawę cywilną załatwimy w sądzie szybciej, procedura stanie się prostsza i sędzia, a nie przepis zdecyduje, kiedy i jaki dowód uwzględnić.

22.05.2013

Adwokat nie jest pomocnikiem przestępcy

Misją adwokata w wymiarze sprawiedliwości jest wspieranie osób, którzy nie radzą sobie przed sądem i w życiu. Adwokaci powinni współpracować, a nie walczyć z sądem i prokuraturą - takie wnioski...

22.05.2013

Warto tworzyć odpisy aktualizujące należności

W spółkach często zauważyć można skłonność do zaniżania odpisów aktualizujących należności lub też próby uniknięcia jego utworzenia. Jednak zgodnie z artykułem 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rachunkowości...

22.05.2013