W projekcie zaproponowano zmianę art. 140 – 142 Ordynacji podatkowej, zmierzającą do zdyscyplinowania organów podatkowych co do okresu trwania czynności sprawdzających (np. zasadność zwrotu VAT) i badania rzetelności ksiąg. Czynności te, w przeciwieństwie do czasu trwania kontroli podatkowej lub skarbowej, nie są aktualnie limitowane w czasie i terminy ich zakończenia są wielokrotnie i bez szczegółowego uzasadnienia przedłużane. Ponadto kontrolą sądową miałyby zostać objęte postanowienia o przedłużaniu wymienionych czynności

Zdaniem ekspertów propozycja wzmacnia pozycję sprawdzanego przedsiębiorcy w relacjach z organem podatkowym lub skarbowym. Jej uchwalenie przez parlament byłoby ważnym instrumentem ochrony przedsiębiorcy przed uciążliwością weryfikacji i nieprzewidywalnym terminem jej zakończenia, co bez wątpienia ma wpływ na bezpieczeństwo biznesu, w szczególności na płynność finansową przedsiębiorcy.