Kobiety będą mogły pracować w kopalniach

BHP

Ograniczenie wysiłku związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych ma dotyczyć przede wszystkim pracownic w ciąży. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy, skierowanego do...

12.08.2014

Pierwsza pomoc

BHP

Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocyw zakładzie pracy. Co kryje się pod tym pojęciem? Czy zapewnienie podręcznych apteczek wyposażonych w...

11.08.2014