Podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia podkreślane jest najważniejsze przesłanie kampanii „Partnerstwo dla prewencji”, realizowanej w latach 2012-2013 i będącej częścią wieloletniego cyklu “Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: tylko współpraca kadry menedżerskiej z pracownikami i ich przedstawicielami gwarantuje zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”. W czasie Europejskiego Tygodnia w całej Europie organizowane są liczne wydarzenia eksponujące korzyści płynące z tej współpracy.
Dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA, podkreśla, że: „najlepsze wyniki w poprawie poziomu bhp organizacji uzyskuje się przez aktywne zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli we współpracę z kierownictwem. Przedsiębiorstwa, w których w kwestie bhp zaangażowani są zarówno pracownicy, jak i kierownictwo, dziesięć razy częściej mają lepiej wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Z takiego podejścia wynikają duże korzyści: obniżenie kosztów działalności i zwiększona produktywność, mniej wypadków oraz skuteczniejsza prewencja i kontrola zagrożeń w miejscu pracy”.
Działania podejmowane w ramach Europejskiego Tygodnia skupiają się na zachęcaniu kierownictwa oraz pracowników do wspólnego zaangażowania w kwestie ograniczenia ryzyka i zwalczania zagrożeń w miejscu pracy. Krajowe Punkty Centralne EU-OSHA, działające we wszystkich krajach Unii Europejskiej i inni jej partnerzy, wspierają Europejski Tydzień organizując w całej Europie wydarzenia poświęcone tej tematyce.
Rolę Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA w Polsce pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (www.ciop.pl). W ramach kampanii i Europejskiego Tygodnia, Instytut organizuje m.in.: 17 października w Częstochowie seminarium “Partnerstwo dla prewencji”, 22 października w Starogardzie Gdańskim konferencję “Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w firmie” oraz 29 października w Krakowie konferencję i warsztaty “Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie”. To ostatnie wydarzenie będzie związane z wręczeniem nagród laureatom konkursu “Safety Culture Award”, organizowanego we współpracy z Firmą Kirschstein & Partner Polska (K&P). Celem konkursu było znalezienie firm, w których kultura bezpieczeństwa pracy jest skutecznie wdrożona i wciąż doskonalona. Zwycięzcami konkursu są: Bitron Poland Sp. z o.o. z Sosnowca, Volvo Polska Sp. z o. o. - Volvo Construction Equipment, Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.- filia z Niepołomic oraz Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Wielojęzyczna strona internetowa kampanii “Partnerstwo dla prewencji” www.healthy-workplaces.eu oferuje liczne narzędzia, które mogą pomóc organizacjom w podniesieniu poziomu zarządzania bezpieczeństwem pracy, wzmocnieniu roli przywódczej kadry menedżerskiej i zwiększaniu udziału pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy. Przykładem mogą być rozwiązania prewencyjne dla sektorów: budowlanego, ochrony zdrowia, hotelarskiego, restauracyjnego i cateringowego, obejmujące m.in. listy kontrolne wspomagające ocenę ryzyka.
Pracodawcy i pracownicy mogą też szukać inspiracji do takich działań w przygotowanych przez EU-OSHA studiach przypadku, które są przykładami skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy i zaczerpnięte są z różnych sektorów i branż gospodarki. Można je znaleźć w bazie dostępnej online. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać także z dostępnego na stronie zestawu narzędzi promocyjnych, pomocnych w organizowaniu kampanii i dostarczających pomysłów i przykładów na to, jak skutecznie propagować przesłanie kampanii.