Mniejsze miasta atrakcyjne dla deweloperów

Budownictwo

Mniejsze miasta stały się atrakcyjnym rynkiem dla deweloperów. Choć tylko 1,9 mln z ponad 11 mln mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce przypada na najmniejsze miasta (do 100 tys....

02.10.2014

Budynek nie może być usytuowany na czynnej studni

Budownictwo

Pytanie dotyczy sytuowania budynku mieszkalnego na czynnej istniejącej studni. Woda do zaopatrzenia przedmiotowego budynku będzie pochodzić właśnie z tej studni. Pomieszczenie stanowiące część...

01.10.2014

Umowa deweloperska chroni nabywców lokali mieszkaniowych

Budownictwo

Umowa deweloperska została uregulowana w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i jest odpowiedzią na wiele wcześniejszych postulatów jej wprowadzenia. Ma ona...

30.09.2014

Spółdzielnia pokrywa koszty wymiany kaloryfera

Budownictwo

W mieszkaniu należącym do spółdzielni mieszkaniowej przecieka kaloryfer. Mieszkanie zamieszkują osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.Kto zgodnie z prawem ma obowiązek wymiany...

29.09.2014

Dwie inwestycje otwarte w powiecie gołdapskim

Budownictwo

W Rożyńsku Małym (powiat gołdapski) odbyło się uroczyste otwarcie dwóch nowych inwestycji: asfaltowej drogi od miejscowości Sokoły do końca Rożyńska Małego oraz zagospodarowanej wyspy w samym...

29.09.2014

SN: deweloper musi przywrócić stan sprzed zalania

Budownictwo

Nabywcy lokali mogą żądać od dewelopera przywrócenia stanu poprzedniego w ramach naprawienia szkody za niewłaściwie wykonaną umowę - stwierdził Sąd Najwyższy i uchyli wyrok Sądu Apelacyjnego w...

26.09.2014

NIK: stadniny nie dbają o stan techniczny budynków

Budownictwo

Przeprowadzona w stadninach koni kontrola NIK-u wykazała szereg nieprawidłowości, w tym również związanych z dbałością o stan techniczny budynków oraz z gospodarowaniem nieruchomościami zarządzanymi...

25.09.2014

O informacji przestrzennej na międzynarodowej konferencji

Budownictwo

Informacja przestrzenna była jednym z tematów międzynarodowej konferencji zorganizowanej 18 września br. przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Spotkanie pod hasłem Share your knowledge and...

25.09.2014
Prawo.pl