Hala, wpisana do rejestru zabytków w 2008 r., służyła wcześniej obsłudze urządzeń i pojazdów MPO. Obecnie przeobrazi się w wielofunkcyjną przestrzeń wykorzystywaną do realizacji widowisk oraz pokazów. Oprócz adaptacji zabytkowej hali warsztatowej na potrzeby teatralne, nastąpi przebudowa części budynku administracyjnego oraz zagospodarowanie otoczenia budynku. Strefa zewnętrzna teatru będzie miejscem przeznaczonym na instalacje artystyczne. Całkowite koszty kwalifikowane to 22,4 mln zł, dofinansowanie wynosi 19,1 mln zł. Otwarcie Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr zaplanowano na jesień 2015 r.

(www.mkidn.gov.pl)