Przedsiębiorcy zyskają na współpracy z UOKiK

Prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr klauzul abuzywnych, który liczy już ponad 5700 pozycji, wymaga gruntownej zmiany. UOKiK powinien wesprzeć przedsiębiorców w...

18.07.2014

Samochody osobowe trują coraz mniej

Nowe technologie

Samochody osobowe odpowiadają za ok. 12proc. emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. Aby ograniczyć wpływ tego rodzaju transportu na klimat, w 2007 roku UE zaproponowała ustanowienie limitów dla...

17.07.2014

Bez podatku od emisji CO2 w Australii

Środowisko

Australijski Senat zniósł w czwartek podatek od emisji CO2, krytykowany przez kompanie węglowe. Nie jest jasne, jak kraj, jeden z największych światowych emitentów dwutlenku węgla na osobę, spełni...

17.07.2014

W Gdańsku odrestaurowana zostanie XVIII-wieczna kamienica

Budownictwo

Do 2016 r. odrestaurowana zostanie w Gdańsku XVIII-wieczna kamienica, jedna z nielicznych w mieście, która nie została zniszczona podczas II wojny światowej. W obiekcie o charakterze biurowym będą...

17.07.2014

Reduta Ordona ustąpi miejsca wielopiętrowym blokom

Budownictwo

Wg projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części warszawskiej dzielnicy Ochota, który obejmuje Redutę Ordona, mają tam powstać wielopiętrowe bloki. Zachowany miałby zostać tylko...

17.07.2014

Warszawski Pałac Krasińskich przejdzie gruntowny remont

Budownictwo

Jeszcze w 2014 r. ma rozpocząć się remont Pałacu Krasińskich w Warszawie. W planach jest kompleksowe odrestaurowanie elewacji pałacu, fasad bocznych, renowacja rzeźb. Pałac odzyska swój dawny blask -...

17.07.2014

Program budowy dróg krajowych z nowymi inwestycjami

Budownictwo

Resort infrastruktury i rozwoju chce, by do programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 dodać nowe inwestycje, w tym m.in. budowę drogi ekspresowej S6 ze Szczecina do Koszalina. MIR liczy, że...

16.07.2014

Sejm przyjął tzw. ustawę wdrożeniową

Budownictwo

Zapewnienie ram prawnych będących podstawą dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w...

16.07.2014

Prowadzenie działalności wiąże się z obowiązkami

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej muszą dokonać wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Do wyboru mamy działalność indywidualną lub prowadzoną w formie spółki. W...

16.07.2014