Łącznie 21 mln zł na projekty proekologiczne trafi do gmin z terenu Puszczy Białowieskiej w formie preferencyjnych pożyczek i dotacji wypłacanych do 2015 roku. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków czy instalację kolektorów słonecznych, ale też na uzupełnienie tzw. wkładu własnego w innych projektach dofinansowanych ze środków UE.

Jako pierwsze umowy podpisały gminy: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Narewka, które otrzymają dotacje w wysokości 6,3 mln zł. Kolejne umowy w formie pożyczek na łączną sumę 15 mln zł zawierane będą w najbliższym czasie. Od 2012 roku gminy mogą rozpocząć zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.

Uczestniczący w spotkaniu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody zapewnił: „Ministerstwu Środowiska zależy na rozwoju gmin puszczańskich, zarówno w kontekście inwestycji w infrastrukturę, jak i poszerzenia Puszczy Białowieskiej. Konieczne jest podjęcie większych działań na rzecz zmiany świadomości społeczności lokalnej i pogodzenia potrzeb mieszkańców z potrzebą ochrony przyrody.”

Minister Zaleski wyraził także zadowolenie z inicjatywy dwóch podlaskich parlamentarzystów: senatora Włodzimierza Cimoszewicza i posła Roberta Tyszkiewicza, którzy rozpoczęli starania o unijne wsparcie dla Puszczy Białowieskiej. - „Mam nadzieję, że wzmocnienie wysiłków z wielu stron będzie pozytywnie oddziaływało na rozwój tego regionu” – dodał minister.

Pieniądze dla gmin powiatu hajnowskiego, na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ministerialnego programu „Zrównoważony Rozwój Rejonu Puszczy Białowieskiej”.