Gospodarka wodna ma być bardziej przejrzysta i efektywna

Środowisko

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne, przedłożone przez ministra środowiska. Nowa ustawa ma umożliwić osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), czyli realizację...

22.10.2014

Rośnie świadomość ekologiczna Polaków

Środowisko

Fundacja Nasza Ziemia przeprowadziła w tym roku kolejne badania opinii społecznej w zakresie świadomości ekologicznej i postaw związanych z rozwojem zrównoważonym. W porównaniu z badaniami z 2012...

22.10.2014

Do 5 listopada można zgłaszać inwestycje do aPGW

Środowisko

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej poinformował, że w ramach aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy istnieje możliwość zgłaszania inwestycji, które:- w zatwierdzonych przez...

22.10.2014

Naukowcy zarybiają węgorzem polskie akweny

Środowisko

1 mln sztuk narybku węgorza wpuszczą w tym tygodniu do Zalewu Szczecińskiego, Odry, rzeki Warty i Noteci naukowcy z olsztyńskiego Instytutu Rybactwa Śródlądowego (IRŚ). To część europejskiego...

22.10.2014

Wszystko o ochronie środowiska w przedsiębiorstwach

Środowisko

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym, wpływ noweli POŚ na sytuacje podmiotów ingerujących w środowisko, czy dyrektywa IED, to tylko niektóre tematy zbliżającego się Forum Ochrony Środowiska.

22.10.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski