Podczas debaty poprzedzającej ceremonię zakończenia obchodów Międzynarodowego Roku Lasów 2011odbyły się prezentacje dotyczące kondycji lasów w Europie i Północnej Ameryce i ich przyszłości. W trakcie spotkania omówiono priorytety w tym zakresie i wyzwania, przed jakimi stoją lasy w tych regionach świata. Poruszono także kwestie pochłaniania przez lasy dwutlenku węgla i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie - Jak będą wyglądały lasy w 2030 roku?

Głównym przesłaniem Międzynarodowego Rok Lasów 2011 (ustanowionego w grudniu 2006 r. przez ONZ) były – „Lasy dla ludzi”. Miało ono uświadomić, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie. Należy bowiem pamiętać, że lasy dają schronienie 300 milionom ludzi na całym świecie, a ponad 1.6 miliarda ludzi utrzymuje się dzięki ich zasobom. Natomiast w lasach, które pokrywają 31 proc. całkowitej powierzchni ziemi, żyje 80 proc. różnorodnych gatunków wszystkich żywych organizmów.

Przypominamy, że celem Międzynarodowego Roku Lasów 2011 było zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu europejskich lasów, a także uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej
i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług. Wzbogacają one różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają dwutlenek węgla) oraz zapewniają miejsca pracy, a także piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka. MRL miał także zwiększyć atrakcyjność drewna, jako surowca i źródła energii, poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów.