Nadanie orderów i odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 maja 2024 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

nr rej. 213/2024

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ortyl Władysław Zenon,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Żuk Krzysztof Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Bogdanowicz Mikołaj,

4. Sipiera Zdzisław Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Blecharczyk Zbigniew,

6. Chodorski Jarosław Mirosław,

7. Draus Ewa Maria,

8. Jastrząb Janina Krystyna,

9. Kryciński Jerzy Michał,

10. Łaszcz Feliks Antoni,

11. Waćkowski Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Cwynar Tadeusz,

13. Damaziak Joanna Teresa,

14. Filoda Marcin,

15. Gardy Paweł Bronisław,

16. Gębala Krzysztof Stanisław,

17. Hendzel Jacek Marek,

18. Klanowska Elżbieta,

19. Klepacz Anna Barbara,

20. Kołoszczyk Olga Anna,

21. Kościelniak Bogusława,

22. Kruczek Stanisław,

23. Majkowska Magdalena Maria,

24. Ożóg Grzegorz Karol,

25. Tkaczyk Joanna,

26. Wrzoszczyk Arkadiusz Marek,

27. Załachowski Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Linowski Marcin Sławomir,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Topoliński Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kaczmarek Jacek Idzi,

31. Klimkiewicz Marek,

32. Stupałkowski Waldemar Edward,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Chabros Andrzej Marcin,

34. Kapica Grzegorz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Mołodciak Anna Genowefa,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Sęczkowski Piotr Paweł,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Strączek Zbigniew,

na wniosek Wojewody Opolskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Stelmach Sybilla,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Przytocki Piotr Marian,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Surowiec Witold Stefan,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kuświk Zofia Maria,

42. Pinczak Włodzimierz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Matysek Szymon Stanisław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Sobolewski Piotr Jerzy.

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024