Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 maja 2024 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 190/2024

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) odznaczeni zostają: na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sadłowski Stanisław,

2. Wojton Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bagiński Grzegorz Marcin,

4. Chmielewski Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Piwowarczyk Paweł Zbigniew,

6. Wałdowski Andrzej Zbigniew,

7. Waszkiewicz Stanisław, na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Jarecka Agata Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Nawe Aleksandra Anna, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Jankowski Rafał,

11. Moraczewski Krzysztof,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny oraz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Andrusiewicz Mirosław,

13. Formanowicz Dorota Paulina,

14. Gornowicz-Porowska Justyna Anna,

15. Karaźniewicz-Łada Marta Katarzyna,

16. Resztak Matylda Anna,

17. Stawny Maciej Jan,

18. Szczepankiewicz Aleksandra Maria,

19. Wołuń-Cholewa Maria Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Szaefer Hanna Małgorzata,

21. Zowczak-Drabarczyk Mirosława Maria, na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

22. Kocoń Eugeniusz,

23. Wawszczyk Jarosław Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Bilski Tomasz Krzysztof,

25. Kocoń Halina,

26. Pierzchała Mariusz Antoni,

27. Zawadzki Ryszard Bogusław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Hołubko Tomasz,

29. Nowakowski Tomasz Mariusz,

30. Wawszczyk Wojciech Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Kosterska Barbara,

32. Masojć Joanna,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Swatko Małgorzata Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Berlińska Anna Kazimiera,

35. Cholewa Anita Maria,

36. Malinowski Szczepan Błażej,

37. Matejek Rafał,

38. Warowna Marlena,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bartoszewicz Łukasz Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Chmura Krzysztof Grzegorz, na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój ruchu uniwersytetów trzeciego wieku

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Gorzelańczyk Barbara Regina,

42. Kujawska Irena, na wniosek Wojewody Opolskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Krzykowiak Agata Olga, na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Wróbel Stanisław Lucjan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Gołębiewska-Szczykowska Marta,

46. Karniewicz Danuta,

47. Mioduszewska-Pawłowska Ewa,

48. Perzyna Marzenna Elżbieta,

49. Pietrzykowska Zofia,

50. Piotrowska Halina Elżbieta,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Kurowski Wojciech Józef,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Baran Bogdan Michał,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Fengier Teofil,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Gadomski Jacek Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Gieremek Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania bibliotekarstwa oraz czytelnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Ostańska Ewa Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Barańska Izabella Anna,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój ruchu uniwersytetów trzeciego wieku

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Szarszewska Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Kasprzak Karolina Anna.

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024