Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2020 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2020 r.

Na podstawie art. 143 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2020 r.
Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 36 komitetach wyborczych. W ustawowym terminie sprawozdania finansowe złożyło 30 komitetów wyborczych. Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Grzywy, Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mirosława Piotrowskiego i Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno. Nie złożyły sprawozdań: Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Bednarczyka, Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Olszewskiego i Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Voigta.

Przedłożone sprawozdania finansowe stanowią załączniki nr 1-33 do komunikatu, według załączonego wykazu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik nr 1 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Adamczyka

Załącznik nr 2 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Stanisława Bakun

Załącznik nr 3 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Roberta Biedronia

Załącznik nr 4 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Bosaka

Załącznik nr 5 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marcina Bugajskiego

Załącznik nr 6 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rolanda Dubowskiego

Załącznik nr 7 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Załącznik nr 8 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Grzywy

Załącznik nr 9 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni

Załącznik nr 10 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jakubiaka

Załącznik mil Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Załącznik nr 12 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Załącznik nr 13 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Lewickiego

Załącznik nr 14 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Tomasza Łaska

Załącznik nr 15 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Łukasza Malczyka

Załącznik nr 16 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Mateńki

Załącznik nr 17 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mirosława Piotrowskiego

Załącznik nr 18 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dariusza Placzyńskiego

Załącznik nr 19 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Podjackiego

Załącznik nr 20 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Zbigniewa Potockiego

Załącznik nr 21 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kajetana Pyrzyńskiego

Załącznik nr 22 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Samborskiego

Załącznik nr 23 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Sowy

Załącznik nr 24 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Romualda Starosielca

Załącznik nr 25 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kazimierza Świtonia

Załącznik nr 26 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno

Załącznik nr 27 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego

Załącznik nr 28 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Urbanowicza

Załącznik nr 29 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Walkowiaka

Załącznik nr 30 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego

Załącznik nr 31 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Włodzimierza Witkowskiego

Załącznik nr 32 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Wrońskiego

Załącznik nr 33 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Żółtka

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZAŁĄCZNIK Nr  13

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ZAŁĄCZNIK Nr  15

ZAŁĄCZNIK Nr  16

ZAŁĄCZNIK Nr  17

ZAŁĄCZNIK Nr  18

ZAŁĄCZNIK Nr  19

ZAŁĄCZNIK Nr  20

ZAŁĄCZNIK Nr  21

ZAŁĄCZNIK Nr  22

ZAŁĄCZNIK Nr  23

ZAŁĄCZNIK Nr  24

ZAŁĄCZNIK Nr  25

ZAŁĄCZNIK Nr  26

ZAŁĄCZNIK Nr  27

ZAŁĄCZNIK Nr  28

ZAŁĄCZNIK Nr  29

ZAŁĄCZNIK Nr  30

ZAŁĄCZNIK Nr  31

ZAŁĄCZNIK Nr  32

ZAŁĄCZNIK Nr  33

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021