Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 2021 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 197/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za zaangażowanie w upamiętnianie historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kopociński Krzysztof, 2. Kopociński Zbigniew,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Mielniczuk Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kseniuk Henryk, 5. Rząd Sylwester, 6. Ślepko Wiesław Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotekarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Zielińska Halina, 8. Zwolińska Danuta,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Cieśla Dariusz Marek, 10. Jastrzębski Robert Leszek, 11. Święs Marian Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Szczygieł Artur Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kutyba Anna Maria, 14. Słaby Krzysztof Marek, 15. Targosz Kamila,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Nowak Marta Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Kolińska Maria Aleksandra, 18. Korfel-Jasińska Anna Jolanta, 19. Rusowicz Maria Dorota, 20. Wierzba Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Jurek Adam Mieczysław, 22. Kielian Teresa Dorota, 23. Łojas-Jurkowska Maria, 24. Mierzyńska Agata Izabella,

25. Opach Bożena Elżbieta, 26. Pająk Wojciech, 27. Schechtel-Mączka Beata Barbara, 28. Sikora Augustyn Stanisław,

29. Smolska Beata Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Bryja Jan Franciszek, 31. Watychowicz Maciej Roman, 32. Wielkiewicz Henryk, 33. Wycykał Józef Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Dudek Przemysław Artur, 35. Łaś Marek Stanisław, 36. Malec Bartłomiej Piotr, 37. Nosek Marek Wawrzyniec,

38. Pawlina Stanisław, 39. Polański Bogumił, 40. Sady Jarosław Łukasz, 41. Skowroński Krzysztof, 42. Waligórski Marcin Stanisław, 43. Zięba Józef,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Czyżewski Krzysztof Jan, 45. Nowacki Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za propagowanie tradycji oraz kultury góralskiej:

46. Groń Wojciech Bogusław, 47. Szczęch Anna Katarzyna,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania prawdy historycznej:

48. Kulig Konrad Wojciech, 49. Stefaniak-Guzik Arkadiusz Maciej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

50. Lacher Elżbieta,

za zasługi w kształtowaniu moralnej i patriotycznej postawy młodzieży:

51. Opach Stanisław Czesław, 52. Rybka Tadeusz Andrzej,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Andrulewicz Alicja,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki i kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Bisztyga Andrzej Michał,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Dyla Jolanta Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Bury Wiesław Aleksander, 57. Szczygieł Jarosław Wojciech, 58. Zielińska-Meus Anna Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za propagowanie tradycji oraz kultury góralskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Krysta Edward Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Michałek Józef,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Nelec Jarosław.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021