Podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów.

APEL
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 maja 2021 r.
o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów

Dzień Europy, ustanowiony w rocznicę przedstawienia przez Roberta Schumana w dniu 9 maja 1950 r. planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, to święto europejskich państw i ich obywateli. To też najlepsza okazja, aby upomnieć się o ludzi starszych, których potrzeby: poznawcze, uznania i przydatności oraz samorealizacji były do tej pory w programach unijnych marginalizowane.

Jak wynika z badań, europejscy Seniorzy zainteresowani są poznawaniem świata - szeroko rozumianymi wyjazdami zagranicznymi, czego dowodem jest dynamicznie rozwijający się segment turystyki senioralnej.

Europejskich Seniorów cechuje aktywność, duży potencjał społeczny, otwartość oraz zainteresowanie poznawaniem nowych: ludzi, języków, kultury i obyczajów.

Okazją do szybkiego wdrożenia potrzebnych rozwiązań na rzecz Seniorów mogą być prace nad przepisami dotyczącymi programu "Erasmus+". Obecnie niewielu Seniorów korzysta z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych w ramach "Mobilności edukacyjnej", w zakresie której organizowane są kursy i konferencje dla osób zajmujących się edukacją dorosłych, dające możliwość poznania rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich i pomagające w rozwijaniu kompetencji kadry nauczającej.

Podział programu "Erasmus+" na obszary: szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna, młodzież, sport i kształcenie dorosłych jest niewystarczający. Kwalifikacja Seniorów jako "edukujących się dorosłych" uniemożliwia stosowanie specjalnych, kierowanych do tej wyjątkowo ważnej grupy społecznej narzędzi oraz monitorowanie ich skuteczności i funkcjonalności. W ocenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej należy stworzyć specjalną ścieżkę rozwojowo-poznawczą dla europejskich Seniorów.

Inną ofertą, która także mogłaby zostać lepiej dostosowana do potrzeb europejskich Seniorów, są partnerstwa strategiczne, obejmujące pracę w ramach międzynarodowej grupy nad zagadnieniami niezawodowej edukacji dorosłych.

W zakresie przywołanych projektów albo niezależnie od nich warto rozważyć utworzenie "DiscoverEU - Senior", inicjatywy analogicznej do "DiscoverEU", której adresatami są europejscy 18-latkowie. "DiscoverEU - Senior" mogłaby być wspaniałym prezentem dla Seniora przechodzącego na emeryturę w tym niełatwym dla niego okresie.

W związku z Dniem Europy Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z apelem do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady o podjęcie niezwłocznych, intensywnych prac na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów, tak aby umożliwić im międzynarodową wymianę doświadczeń, poznawanie nowych kultur, nawiązywanie znajomości i przyjaźni.

Apel podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021