Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI KLIMATU I ŚRODOWISKA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1.
Instytuty badawcze:
1)
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie;
2)
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym;
3)
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;
4)
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;
5)
Instytut Energetyki w Warszawie;
6)
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie;
7)
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;
8)
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
9)
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku;
10)
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
2.
Parki narodowe:
1)
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi;
2)
Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży;
3)
Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy;
4)
Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych;
5)
Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie;
6)
Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej;
7)
Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie;
8)
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze;
9)
Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej;
10)
Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie;
11)
Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie;
12)
Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach;
13)
Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju;
14)
Park Narodowy "Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzynie;
15)
Pieniński Park Narodowy z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem;
16)
Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie;
17)
Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu;
18)
Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie;
19)
Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie;
20)
Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem;
21)
Wielkopolski Park Narodowy z siedzibą w Jeziorach;
22)
Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywem;
23)
Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach.
3.
Szkoły leśne:
1)
Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie;
2)
Technikum Leśne w Białowieży;
3)
Technikum Leśne w Miliczu;
4)
Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta;
5)
Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego;
6)
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku;
7)
Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju;
8)
Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku;
9)
Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju;
10)
Zespół Szkół Leśnych w Lesku;
11)
Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu.
4.
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
1)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku;
2)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
3)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
4)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
5)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
6)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie;
7)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
8)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
9)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
10)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
11)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
12)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
13)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
14)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
15)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
16)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
5.
Pozostałe jednostki organizacyjne:
1)
Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie;
2)
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;
3)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
4)
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie;
5)
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku-Świerku.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1114).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021