Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lutego 2021 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 54/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Antosiewicz-Kraśniewska Anna Krystyna, 2. Biegański Zenon Franciszek, 3. Bieńkowski Andrzej Feliks, 4. Biskupski Marek Bronisław, 5. Blecharczyk Jan, 6. Buchajczyk Jerzy Zbigniew, 7. Chochowski Henryk, 8. Czarnik Wiesław Konrad, 9. Dziemiańczyk Mariusz, 10. Dziemiańczyk Tomasz, 11. Formela Edward Roman, 12. Garbowska Aleksandra, 13. Geliński Zbigniew, 14. Gwiazda Adam, 15. Jastrzębski Henryk Eugeniusz, 16. Kempa Wojciech Konstanty, 17. Kiempski Andrzej, 18. Kopyciok Zygmunt, 19. Majchrzak Jerzy Kazimierz, 20. Majchrzak Teresa Marianna, 21. Mazurek Janusz Andrzej, 22. Mieloszyński Henryk Marian, 23. Misiurewicz Maria Małgorzata, 24. Nieckarz Ryszard Edward, 25. Ochwat Wojciech, 26. Olczyk Antoni, 27. Olczyk Jadwiga, 28. Olszewski Andrzej Antoni, 29. Paluch Józef Tomasz, 30. Pawełczyk Marek Jan, 31. Pawłowski Tadeusz Józef, 32. Polak Jerzy Jakub, 33. Rozberg Henryk, 34. Rumpel Paweł, 35. Szmer Marian Łucjan, 36. Tatara Zdzisław Czesław, 37. Wiśnieski Wojciech, 38. Wiśniewski Jacek Marian, 39. Wiśniewski Jerzy,

pośmiertnie

40. Augustynowicz Alicja Maria, 41. Choszczyk Zdzisław Aleksander, 42. Duda Józef, 43. Haładyn Mieczysław, 44. Kaucki Lech Wiesław, 45. Siudowska Anna, 46. Waligóra Maciej Alfred.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021