Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a)
obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b)
obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,32
> 5 do 8,5 lat 1,82
> 8,5 lat 2,27
dolar australijski AUD 1,72
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 1,48
> 5 do 8,5 lat 1,94
> 8,5 lat 2,20
dolar nowozelandzki NZD 1,95
euro ≤ 5 lat EUR 0,29
> 5 do 8,5 lat 0,37
> 8,5 lat 0,50
forint węgierski HUF 2,67
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,26
> 5 do 8,5 lat 0,39
> 8,5 lat 0,54
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 1,01
> 5 do 8,5 lat 1,35
> 8,5 lat 1,56
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,88
> 5 do 8,5 lat 0,92
> 8,5 lat 0,97
korona czeska ≤ 5 lat CZK 2,03
> 5 do 8,5 lat 2,43
> 8,5 lat 2,61
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,46
> 5 do 8,5 lat 0,54
> 8,5 lat 0,54
korona norweska NOK 2,05
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,74
> 5 do 8,5 lat 0,86
> 8,5 lat 1,02
won koreański KRW 2,55
złoty polski PLN 1,80

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów 1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 2,27 2,27
≥ 11 do 12 lat 2,27 2,27
> 12 do 13 lat 2,58 2,47
> 13 do 14 lat 2,70 2,58
> 14 do 15 lat 2,70 2,58
> 15 do 16 lat 2,86 2,70
> 16 do 17 lat 2,91 2,70
> 17 do 18 lat 2,91 2,81
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 2,20 2,20
≥ 11 do 12 lat 2,20 2,20
> 12 do 13 lat 2,50 2,40
> 13 do 14 lat 2,60 2,50
> 14 do 15 lat 2,60 2,50
> 15 do 16 lat 2,75 2,60
> 16 do 17 lat 2,80 2,60
> 17 do 18 lat 2,80 2,70
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,95 1,95
≥ 11 do 12 lat 2,28 2,28
> 12 do 13 lat 2,65 2,48
> 13 do 14 lat 2,81 2,65
> 14 do 15 lat 2,81 2,65
> 15 do 16 lat 3,03 2,81
> 16 do 17 lat 3,08 2,81
> 17 do 18 lat 3,08 2,98
euro < 11 lat EUR 0,50 0,50
≥ 11 do 12 lat 0,50 0,50
> 12 do 13 lat 0,77 0,70
> 13 do 14 lat 0,83 0,77
> 14 do 15 lat 0,83 0,77
> 15 do 16 lat 0,95 0,83
> 16 do 17 lat 1,00 0,83
> 17 do 18 lat 1,00 0,90
1 2 3 4 5
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,54 0,54
≥ 11 do 12 lat 0,54 0,54
> 12 do 13 lat 0,81 0,74
> 13 do 14 lat 0,87 0,81
> 14 do 15 lat 0,87 0,81
> 15 do 16 lat 0,98 0,87
> 16 do 17 lat 1,03 0,87
> 17 do 18 lat 1,03 0,93
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,56 1,56
≥ 11 do 12 lat 1,56 1,56
> 12 do 13 lat 1,87 1,76
> 13 do 14 lat 1,96 1,87
> 14 do 15 lat 1,96 1,87
> 15 do 16 lat 2,10 1,96
> 16 do 17 lat 2,15 1,96
> 17 do 18 lat 2,15 2,05
jen japoński < 11 lat JPY 0,97 0,97
≥ 11 do 12 lat 0,97 0,97
> 12 do 13 lat 1,22 1,17
> 13 do 14 lat 1,26 1,22
> 14 do 15 lat 1,26 1,22
> 15 do 16 lat 1,36 1,26
> 16 do 17 lat 1,41 1,26
> 17 do 18 lat 1,41 1,31
korona czeska < 11 lat CZK 2,61 2,61
≥ 11 do 12 lat 2,61 2,61
> 12 do 13 lat 2,88 2,81
> 13 do 14 lat 2,94 2,88
> 14 do 15 lat 2,94 2,88
> 15 do 16 lat 3,10 2,94
> 16 do 17 lat 3,15 2,94
> 17 do 18 lat 3,15 3,05
korona duńska < 11 lat DKK 0,54 0,54
≥ 11 do 12 lat 0,54 0,54
> 12 do 13 lat 0,98 0,74
> 13 do 14 lat 1,07 0,98
> 14 do 15 lat 1,07 0,98
> 15 do 16 lat 1,16 1,07
> 16 do 17 lat 1,21 1,07
> 17 do 18 lat 1,21 1,11
1 2 3 4 5
korona norweska < 11 lat NOK 2,05 2,05
≥ 11 do 12 lat 2,22 2,22
> 12 do 13 lat 2,51 2,42
> 13 do 14 lat 2,59 2,51
> 14 do 15 lat 2,59 2,51
> 15 do 16 lat 2,73 2,59
> 16 do 17 lat 2,78 2,59
> 17 do 18 lat 2,78 2,68
korona szwedzka < 11 lat SEK 1,02 1,02
≥ 11 do 12 lat 1,02 1,02
> 12 do 13 lat 1,22 1,22
> 13 do 14 lat 1,37 1,22
> 14 do 15 lat 1,37 1,22
> 15 do 16 lat 1,65 1,37
> 16 do 17 lat 1,70 1,37
> 17 do 18 lat 1,70 1,60
won koreański < 11 lat KRW 2,55 2,55
≥ 11 do 12 lat 2,75 2,75
> 12 do 13 lat 3,04 2,95
> 13 do 14 lat 3,14 3,04
> 14 do 15 lat 3,14 3,04
> 15 do 16 lat 3,29 3,14
> 16 do 17 lat 3,34 3,14
> 17 do 18 lat 3,34 3,24
złoty polski < 11 lat PLN 1,80 1,80
≥ 11 do 12 lat 2,21 2,21
> 12 do 13 lat 2,50 2,41
> 13 do 14 lat 2,65 2,50
> 14 do 15 lat 2,65 2,50
> 15 do 16 lat 2,82 2,65
> 16 do 17 lat 2,87 2,65
> 17 do 18 lat 2,87 2,77
1 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.
2 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.349

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 09/04/2021
Data ogłoszenia: 14/04/2021
Data wejścia w życie: 15/04/2021