Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.323
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie nadania tytułu profesora
nr 115.5.2021

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Paweł GARBACZ - w dyscyplinie filozofia

nauk inżynieryjno-technicznych

2. dr hab. Krystyna Alicja CIARKOWSKA - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3. dr hab. Marcin Cezary GÓRNY - w dyscyplinie inżynieria materiałowa
4. dr hab. Mirosław MEISSNER - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
5. dr hab. Agnieszka Katarzyna PIOTROWSKA-CYPLIK - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

6. dr hab. Elżbieta BIERNAT - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
7. dr hab. Jacek BUDZYŃSKI
8. dr hab. Hady RAZAK HADY - w dyscyplinie nauki medyczne
9. dr hab. Bartosz KEMPISTY - w dyscyplinie nauki medyczne
10. dr hab. Paweł KNAPP - w dyscyplinie nauki medyczne
11. dr hab. Piotr MIKA - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
12. dr hab. Jacek NOWAK - w dyscyplinie nauki medyczne
13. dr hab. Tomasz ROLEDER - w dyscyplinie nauki medyczne

nauk rolniczych

14. dr hab. Renata GAJ - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
15. dr hab. Piotr MEDERSKI - w dyscyplinie nauki leśne

nauk społecznych

16. dr hab. Krzysztof JASKUŁOWSKI - w dyscyplinie nauki socjologiczne

nauk ścisłych i przyrodniczych

17. dr hab. Marek KOZICKI - w dyscyplinie nauki chemiczne
18. dr hab. Monika KUSIAK - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
19. dr hab. Jakub MATUSIK - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
20. dr hab. Krzysztof SCHMIDT - w dyscyplinie nauki biologiczne
21. dr hab. Wojciech ZGŁOBICKI - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

nauk teologicznych

22. ks. dr hab. Dariusz LIPIEC - w dyscyplinie nauki teologiczne

sztuki

23. dr hab. Małgorzata CHOMICZ - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
24. dr hab. Marcel CHYRZYŃSKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne
25. dr hab. Wioletta JASKÓLSKA - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
26. dr Andrzej LIPIŃSKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne
27. dr hab. Violetta Grażyna PRZECH - w dyscyplinie sztuki muzyczne

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021