Upamiętnienie 100. rocznicy konstytucji marcowej.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy konstytucji marcowej

100 lat temu, 17 marca 1921 roku, Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę konstytucyjną. Był to dokument, który odpowiadał na ówczesne wyzwania i stanowił zwieńczenie państwowego gmachu wznoszonego od listopada 1918 roku.

Konstytucja, w związku z datą uchwalenia nazywana marcową, obowiązywała 14 lat. Jej najważniejszy artykuł stanowiący, że władza zwierzchnia należy do narodu składającego się z obywateli, bez względu na ich etniczną przynależność, nie został zakwestionowany aż po kres czasów II Rzeczypospolitej. To prawda, że w trakcie prac nad ustawą konstytucyjną toczyły się ostre polityczne dyskusje, a po jej wejściu w życie wybuchały interpretacyjne spory, ale demokratyczny fundament, na jakim została oparta, przetrwał.

Konstytucja marcowa była efektem 15-miesięcznej pracy i wspólnym dziełem całej ówczesnej klasy politycznej, od prawicy po lewicę. Pracowali nad nią m.in. socjalista Mieczysław Niedziałkowski, reprezentant ruchu ludowego prof. Józef Buzek, przedstawiciele narodowej demokracji: prof. Edward Dubanowicz i prof. Stanisław Głąbiński oraz działacz ruchu prometejskiego prof. Włodzimierz Wakar. Wszyscy doskonale rozumieli, na czym polega istota służby dla państwa, bez względu na polityczne podziały.

Uchwalenie konstytucji w marcu 1921 roku było jednym z ważnych wydarzeń politycznych, które niewątpliwie wpłynęły na proces kształtowania się wolnego i suwerennego państwa, i pozostaje jednym z najważniejszych filarów polskiej demokracji.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 100-lecie uchwalenia konstytucji marcowej składa hołd jej twórcom i uznaje, że założenia konstytucji z 17 marca 1921 roku stanowią do dzisiaj trwały element polskiego ładu ustrojowego.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021