Nadanie tytułu profesora.

M.P.21.25
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie nadania tytułu profesora
nr 115.13.2020

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk inżynieryjno-technicznych

1. dr hab. Grzegorz Ludwik GOLEWSKI - w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
2. dr hab. Dominika KUŚNIERZ-KRUPA - w dyscyplinie architektura i urbanistyka
3. dr hab. Adam PAWEŁCZYK - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4. dr hab. Małgorzata STERNA - w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
5. dr hab. Radosław TARKOWSKI - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

6. dr hab. Agata ADAMCZYK - w dyscyplinie nauki medyczne
7. dr hab. Wojciech FENDLER - w dyscyplinie nauki medyczne
8. dr hab. Piotr Jakub MAJOR - w dyscyplinie nauki medyczne
9. dr hab. Wojciech KOLANOWSKI - w dyscyplinie nauki o zdrowiu
10. dr hab. Michał PĘDZIWIATR - w dyscyplinie nauki medyczne
11. dr hab. Grzegorz PIECHA - w dyscyplinie nauki medyczne
12. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI - w dyscyplinie nauki medyczne
13. dr hab. Robert SKIBIŃSKI - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
14. dr hab. Ewa SWOBODA-KOPEĆ
15. dr hab. Piotr Lech SZOPIŃSKI - w dyscyplinie nauki medyczne
16. dr hab. Joanna WOJTKIEWICZ - w dyscyplinie nauki medyczne
17. dr hab. Lucjan Stanisław WYRWICZ - w dyscyplinie nauki medyczne

nauk rolniczych

18. dr hab. Magdalena GRYZIŃSKA - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
19. dr hab. Bożena KICZOROWSKA - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
20. dr hab. Anna Justyna KORZEKWA - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
21. dr hab. Marta Jolanta SIEMIENIUCH - w dyscyplinie weterynaria
22. dr hab. Mateusz Daniel STASIAK - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

nauk społecznych

23. dr hab. Grzegorz URBANEK - w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

nauk ścisłych i przyrodniczych

24. dr hab. Krzysztof BĄK - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
25. dr hab. Mirosław Daniel GIERSZ - w dyscyplinie astronomia
26. dr hab. Barbara JACHIMSKA - w dyscyplinie nauki chemiczne
27. dr hab. Tomasz JANIK - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
28. dr hab. Ewa KACZOREK - w dyscyplinie nauki chemiczne
29. dr hab. Arkadiusz Kamil OLECH - w dyscyplinie astronomia
30. dr hab. Mariusz SALAMON - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
31. dr hab. Michał ZATOŃ - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

nauk teologicznych

32. ks. dr hab. Marcin WORBS

sztuki

33. dr hab. Jakub STANKIEWICZ
34. dr hab. Marcin Seweryn STAŃCZYK - w dyscyplinie sztuki muzyczne

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021