Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza.

§  2. 
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 26 stycznia 2021 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 50 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

w otoku, od lewej strony do prawej napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce napis: 50 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-21. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie napis: SIGISMUNDI III. / EX CONSTANTIA AU= / STRIACA FILIUS ALTER, / PER 20. AÑOS CUM ADVERSA / FORTUNA LUCTATUS FORTITER / POST GESTA CUM COSACIS, / TARTARIS, SVECIS, MOSCHIS, / HUNGARIS, ET PROH DOLOR CŪ / POLONIS BELLA, MALORUM / PERTÆSUS REGIUM DIADEMA / DEPOSUIT. OBIIT ORBUS / NIVERNIÆ IN GALLIA / A.D. 1672. AETAT: 61, zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek popiersia Jana II Kazimierza Wazy z profilu, w peruce, w zbroi rajtarskiej, w żabocie przewiązanym wstążką, z Orderem Złotego Runa. U góry półkolem napis: JOANNES CASIMIRUS, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.R.F, zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok) Na boku napis: JAN KAZIMIERZ WAZA, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach) 45,00
Próba Ag 999/1000
Masa (w gramach) 62,20
Wielkość emisji (w sztukach) do 5 000

Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 500 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

w otoku, od lewej strony do prawej napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce napis: 500 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-21. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie napis: SIGISMUNDI III. / EX CONSTANTIA AU= / STRIACA FILIUS ALTER, / PER 20. AÑOS CUM ADVERSA / FORTUNA LUCTATUS FORTITER / POST GESTA CUM COSACIS, / TARTARIS, SVECIS, MOSCHIS, / HUNGARIS, ET PROH DOLOR CŪ / POLONIS BELLA, MALORUM / PERTÆSUS REGIUM DIADEMA / DEPOSUIT. OBIIT ORBUS / NIVERNIÆ IN GALLIA / AD. 1672. AETAT: 61, zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek popiersia Jana II Kazimierza Wazy z profilu, w peruce, w zbroi rajtarskiej, w żabocie przewiązanym wstążką, z Orderem Złotego Runa. U góry półkolem napis: JOANNES CASIMIRUS, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.R.F, zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok) Na boku napis: JAN KAZIMIERZ WAZA, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach) 45,00
Próba Au 999,9/1000
Masa (w gramach) 62,20
Wielkość emisji (w sztukach) do 600
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.21

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza.
Data aktu: 05/01/2021
Data ogłoszenia: 12/01/2021
Data wejścia w życie: 12/01/2021