Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza.

M.P.2021.21
ZARZĄDZENIE Nr 1/2021
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 26 stycznia 2021 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK
Załącznik Nr 1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 50 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

w otoku, od lewej strony do prawej napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce napis: 50 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-21. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie napis: SIGISMUNDI III. / EX CONSTANTIA AU= / STRIACA FILIUS ALTER, / PER 20. AÑOS CUM ADVERSA / FORTUNA LUCTATUS FORTITER / POST GESTA CUM COSACIS, / TARTARIS, SVECIS, MOSCHIS, / HUNGARIS, ET PROH DOLOR CŪ / POLONIS BELLA, MALORUM / PERTÆSUS REGIUM DIADEMA / DEPOSUIT. OBIIT ORBUS / NIVERNIÆ IN GALLIA / A.D. 1672. AETAT: 61, zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek popiersia Jana II Kazimierza Wazy z profilu, w peruce, w zbroi rajtarskiej, w żabocie przewiązanym wstążką, z Orderem Złotego Runa. U góry półkolem napis: JOANNES CASIMIRUS, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.R.F, zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok) Na boku napis: JAN KAZIMIERZ WAZA, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach) 45,00
Próba Ag 999/1000
Masa (w gramach) 62,20
Wielkość emisji (w sztukach) do 5 000

Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 500 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

w otoku, od lewej strony do prawej napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i po oddzielającej perełce napis: 500 ZŁ; u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-21. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie napis: SIGISMUNDI III. / EX CONSTANTIA AU= / STRIACA FILIUS ALTER, / PER 20. AÑOS CUM ADVERSA / FORTUNA LUCTATUS FORTITER / POST GESTA CUM COSACIS, / TARTARIS, SVECIS, MOSCHIS, / HUNGARIS, ET PROH DOLOR CŪ / POLONIS BELLA, MALORUM / PERTÆSUS REGIUM DIADEMA / DEPOSUIT. OBIIT ORBUS / NIVERNIÆ IN GALLIA / AD. 1672. AETAT: 61, zakończony kropką. Pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek popiersia Jana II Kazimierza Wazy z profilu, w peruce, w zbroi rajtarskiej, w żabocie przewiązanym wstążką, z Orderem Złotego Runa. U góry półkolem napis: JOANNES CASIMIRUS, zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.R.F, zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok) Na boku napis: JAN KAZIMIERZ WAZA, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach) 45,00
Próba Au 999,9/1000
Masa (w gramach) 62,20
Wielkość emisji (w sztukach) do 600
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.21

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Jan II Kazimierz Waza.
Data aktu: 05/01/2021
Data ogłoszenia: 12/01/2021
Data wejścia w życie: 12/01/2021