Przebieg i wyniki wizyty delegacji partyjno-państwowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz rezultaty bukareszteńskiej narady Doradczego Komitetu Politycznego Państw - Stron Układu Warszawskiego.

M.P.76.43.208
UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 18 grudnia 1976 r.
w sprawie przebiegu i wyników wizyty delegacji partyjno-państwowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz rezultatów bukareszteńskiej narady Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjmuje do aprobującej wiadomości informację Prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza o przebiegu i wynikach wizyty delegacji partyjno-państwowej pod przewodnictwem I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz o rezultatach bukareszteńskiej narady Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego.
Sejm stwierdza z zadowoleniem, że przyjaźń, sojusz i współpraca polsko-radziecka, stanowiące od zarania Polski Ludowej niezmienne, fundamentalne zasady polityki naszego państwa, w ostatnich latach charakteryzują się dalszym pogłębieniem współdziałania we wszystkich dziedzinach. Służy to dobrze żywotnym interesom narodu, umacnianiu bezpieczeństwa Polski i jej socjalistycznego rozwoju.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwierdza, że wyniki ostatniej narady Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego przyczyniać się będą do dalszego umacniania wszechstronnej współpracy bratnich krajów, służąc nadrzędnej sprawie pokoju i odprężenia międzynarodowego oraz zbudowaniu na kontynencie europejskim stosunków opartych na zasadach przyjętych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1976.43.208

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Przebieg i wyniki wizyty delegacji partyjno-państwowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz rezultaty bukareszteńskiej narady Doradczego Komitetu Politycznego Państw - Stron Układu Warszawskiego.
Data aktu: 18/12/1976
Data ogłoszenia: 27/12/1976