Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.69.53.425
OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 15 grudnia 1969 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres Data
obowiązywania ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie metod badań:
1 69/9160-01 Pasze. Oznaczanie witaminy A 5 lutego 1969 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji i obrotu:
2 69/8132-08 Musztarda 15 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy:
w zakresie produkcji i obrotu:
3 68/4551-01 *) Wyroby szczotkarskie.

Pędzle ławkowce

24 grudnia 1968 r. 1 stycznia 1970 r.
4 68/4551-02 - Pędzle skuwkowe 24 grudnia 1968 r. 1 stycznia 1970 r.
5 68/4551-03 - Pędzle pierścieniowe 24 grudnia 1968 r. 1 stycznia 1970 r.
6 68/4551-04 - Pędzle płaskie 24 grudnia 1968 r. 1 stycznia 1970 r.
7 69/4551-05 - Pędzle. Ogólne wymagania

i badania

25 sierpnia 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
8 69/4550-03 Mieszanki pędzlarskie surowców zwierzęcych. Wymagania i badania 28 lutego 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
9 69/4550-04 Mieszanki szczotkarskie. Wymagania i badania 28 lutego 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
10 69/4550-07 *) Wyroby szczotkarskie.

Wytyczne ogólne pakowania,

przechowywania i transportu

8 października 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
11 68/4553-34 - Miotły do dywanów 24 grudnia 1968 r. 1 stycznia 1970 r.
w zakresie klasyfikacji:
12 68/4550-01 - Klasyfikacja 24 grudnia 1968 r. 1 stycznia 1970 r.
13 68/4550-02 Surowce szczotkarskie. Klasyfikacja 24 grudnia 1968 r. 1 stycznia 1970 r.
w zakresie stosowania oznaczeń:
14 69/4550-05 *) Wyroby szczotkarskie.

Cechowanie i znakowanie

21 czerwca 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
w zakresie produkcji i badań odbiorczych:
15 69/4550-06 - Szczotki. Ogólne

wymagania i badania

21 czerwca 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych
w zakresie produkcji i obrotu:
16 69/6721-02 *) Kruszywa mineralne.

Naturalne kruszywa kamienne

do betonu zwykłego

10 listopada 1969 r. 1 stycznia 1971 r.
17 69/6721-04 - Piasek do zapraw i wypraw

budowlanych

24 października 1969 r. 1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego:
w zakresie czynności określonych normą:
18 69/6731-12 Cement. Metody pomiarów parametrów procesu technologicznego 15 października 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych:
w zakresie produkcji i obrotu:
19 69/5051-02 Okucia budowlane. Klucze do zamków drzwiowych 3 września 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego:
w zakresie używania pojęć:
20 69/7460-01 Farby graficzne. Wady. Nazwy i określenia 16 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
21 69/7365-02 Papier kolorowany gładki 15 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
22 69/7372-02 Zeszyty papierów kolorowanych 15 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
w zakresie produkcji:
23 69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 4 listopada 1969 r. 1 kwietnia 1970 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
24 69/7122-21 Podpałka Alfix 3 listopada 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
25 69/7327-01 Bibuła atramentowa 8 listopada 1969 r. 1 lipca 1970 r.
26 69/7345-01 Tektura sklejana z pokryciem natronowym 8 listopada 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie metod badań:
27 69/7308-16 Produkty przemysłu papierniczego. Oznaczanie stopnia pylenia 8 listopada 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego:
w zakresie produkcji:
28 69/3053-15 *) Przewody elektryczne do

prac geofizycznych.

Wymagania i badania

10 września 1969 r. 1 lipca 1970 r.
29 69/3053-16 - Przewody o izolacji

polietylenowej

10 września 1969 r. 1 lipca 1970 r.
30 69/3053-17 - Przewody o izolacji

polwinitowej

10 września 1969 r. 1 lipca 1970 r.
31 69/3053-18 - Przewody o izolacji

gumowej

10 września 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
32 69/3032-02 *) Akumulatory zasadowe.

Ogniwa akumulatorowe

niklowo-kadmowe szczelnie

zamknięte guzikowe

30 sierpnia 1969 r. 1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 lipca 1970 r. w zakresie obrotu
33 69/3032-13 - Ogniwa akumulatorowe

niklowo-kadmowe szczelnie

zamknięte cylindryczne

30 sierpnia 1969 r. 1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji 1 lipca 1970 r. w zakresie obrotu
przez Dyrektora Instytutu Elektrotechniki:
w zakresie produkcji i obrotu:
34 69/5561-01 Mierniki elektryczne przystosowane do pracy w trudnych warunkach otoczenia. Wymagania i badania 31 października 1969 r. 1 stycznia 1971 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych "Techma":
w zakresie terminologii:
35 69/2780-01 Grzejnictwo promiennikowe. Pojęcia podstawowe 11 października 1969 r. 1 kwietnia 1970 r.
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie projektowania:
36 69/1902-40 Usytuowanie dyszla i wału przyjęcia mocy oraz wolna przestrzeń wokół WPM 29 października 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Centralnego Biura Technicznego Elementów Maszyn "Elma":
w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:
37 69/5300-01 Siłowniki pneumatyczne. Określenia, podział i symbole klasyfikacyjne 20 października 1969 r. 1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich:
w zakresie projektowania i produkcji:
38 69/2729-03 *) Maszyny i urządzenia

papiernicze. Dmuchawy

wodno-pierścieniowe.

Wielkości podstawowe

6 października 1969 r. 1 stycznia 1971 r.
39 69/2729-04 - Dmuchawy kułakowe.

Wielkości podstawowe

6 października 1969 r. 1 stycznia 1971 r.
w zakresie produkcji:
40 69/1312-01 Urządzenia do przygotowania wody. Filtry mechaniczne cylindryczne stojące. Główne wymiary 6 października 1969 r. 1 stycznia 1971 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
41 69/1341-15 Silniki wysokoprężne okrętowe i kolejowe. Tuleje cylindrowe żeliwne, mokre. Wymagania i badania 4 października 1969 r. 1 października 1970 r.
42 69/3510-01 Tabor kolejowy. Elektrody i druty do spawania łukowego. Wytyczne doboru 4 października 1969 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
43 69/1353-10 Silniki samochodowe. Pompy wodne. Wymagania i badania 30 września 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie projektowania i produkcji:
44 69/3753-01 Wciągarki ładunkowe z napędem elektrycznym okrętowe. Wymagania i badania 29 września 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego:
w zakresie projektowania i produkcji:
45 69/3787-03 Schody stalowe statków śródlądowych. Wymagania 10 listopada 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie projektowania, produkcji i eksploatacji:
46 69/2744-10 Urządzenia stalownicze. Koryta wsadowe staliwne do pieców 31 lipca 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
47 69/7521-07 Przędza z włókien łykowych. Badania odbiorcze 27 września 1969 r. 1 kwietnia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Surowców Włókienniczych i Skórzanych:
w zakresie klasyfikacji i oznaczania:
48 69/7510-01 Kokony jedwabnika morwowego. Klasyfikacja 1 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
49 69/8139-07 Tytoń. Tytoń przemysłowy krajowy przeznaczony na eksport 29 października 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego "Stomasz":
w zakresie projektowania i produkcji:
50 69/2532-01 Dna stożkowe 20 sierpnia 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
51 69/2532-02 Dna elipsoidalne o małej wypukłości i płaskie 20 sierpnia 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
52 69/2532-03 Dna płaskie i wklęsłe do kotłów warzelnych 4 listopada 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
53 69/2441-01 Linie rozlewnicze. Wydajności nominalne 20 sierpnia 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Olejarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
54 69/8053-03 Margaryna deserowa "Maja" 6 listopada 1969 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ":
w zakresie metod badań:
55 69/9131-02 *) Ziarno zbóż. Oznaczanie

wyrównania ziarna

14 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
56 69/9131-03 - Jęczmień browarowy.

Oznaczanie energii i

zdolności kiełkowania

25 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
57 69/5993-32 *) Protezy i aparaty. Szyny

stawu skokowego do protez

kończyn dolnych

21 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
58 69/5993-33 - Szyny z łapkami do protez

uda

21 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
59 69/5993-34 - Urządzenia rolkowe do

zawieszania protez

21 października 1969 r. 1 lipca 1970 r.
§  2.
1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 marca 1970 r., z wyjątkiem wymienionych w lp. 1 i 2, które obowiązują od dnia 1 stycznia 1970 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
1 68/0421-05 Liny kopalniane wyciągowe. Liny nośne i wyrównawcze. Zasady doboru i obliczania 23 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 132) 15 maja 1969 r.
2 66/1725-04 Liny kopalniane wyciągowe z drutów okrągłych. Liny nośne okrągłosplotowe o liniowym styku drutów 19 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89) 15 maja 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
3 65/8261-28 Pianina. Dyble grabowe 1 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 289) 4 listopada 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
4 68/3282-01 Urządzenia teletechniczne. Przekaźniki B-2. Wspólne wymagania i badania 10 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 220) 21 czerwca 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
5 65/0641-01 Półwyroby do wyrobu rur kotłowych 8 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116) 10 listopada 1969 r.
6 64/0642-09 Stale niskostopowe o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych. Blachy grube, cienkie i uniwersalne 30 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159) 3 listopada 1969 r.
2. Data obowiązywania normy BN-69/7511-09 "Słoma konopna roszona", ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego dnia 19 lipca 1969 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 361), zmieniona została na datą 1 kwietnia 1970 r.
3. Data obowiązywania normy BN-69/7010-01 "Kalka ceramiczna. Wymagania i badania", ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego dnia 26 lipca 1969 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 361), zmieniona została na datę 1 lipca 1970 r.
4. Data unieważnienia normy BN-66/0513-02 "Koks do produkcji amoniaku", ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 27 września 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 30, poz. 142 i z 1969 r. Nr 45, poz. 361), zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r.
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę BN-65/8132-08 "Musztarda", ustanowioną przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości dnia 3 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje następujące normy:
1) BN-62/6721-01 "Żwirotłuczeń", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych dnia 18 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 52, poz. 266),
2) BN-66/6721-02 "Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne do betonu zwykłego marek do "250", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych dnia 20 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275),
3) BN-63/6721-03 "Kruszywo mineralne. Tłuczeń z nadziarna", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych dnia 25 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 72, poz. 340).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę BN-65/7365-02 "Papier kolorowany gładki", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 18 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78).
4. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę BN-64/7372-02 "Zeszyty papierów kolorowanych", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 6 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę BN-63/7327-01 "Bibuła atramentowa", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego dnia 1 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388).
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę BN-63/1312-01 "Urządzenia do przygotowania wody kotłowej. Filtry mechaniczne. Główne wymiary", ustanowioną przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich dnia 28 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 133).
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę BN-63/3510-01 "Tabor kolejowy. Elektrody i druty do spawania łukowego. Wytyczne doboru", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego dnia 18 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 245).
8. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-64/3753-01 "Wciągarki (windy) ładunkowe okrętowe z napędem elektrycznym. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych Nr 1 dnia 14 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 85, poz. 403).
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę BN-66/9131-02 "Ziarno zbóż. Oznaczanie wyrównania ziarna", ustanowioną przez Dyrektora Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" dnia 12 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 78).
10. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje normę BN-66/9131-03 "Ziarno zbóż. Oznaczanie energii i zdolności kiełkowania jęczmienia browarnego", ustanowioną przez Dyrektora Centrali Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" dnia 18 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275).
§  4. Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a) BN-65/1902-25 "Urządzenia odblaskowe trójkątne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 44, poz. 224),
b) BN-65/5990-02 "Sprężyny śrubowe walcowe. Wymagania i badania techniczne", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego dnia 30 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 30, poz. 159),
c) BN-63/6113-01 "Farba olejna szybko schnąca", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów dnia 1 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 430).
2) z dniem 1 stycznia 1970 r.:
a) BN-63/0631-01 "Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki", ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 31 lipca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52),
b) BN-66/0631-07 "Walcówka i pręty żebrowane do zbrojenia betonu ze stali 34GS", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali dnia 21 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020