Przyznanie radom narodowym części marży realizowanej przez zarządzane centralnie przedsiębiorstwa państwowe prowadzące działalność handlową w latach 1959 i 1960.

UCHWAŁA NR 287
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1959 r.
w sprawie przyznania radom narodowym części marży realizowanej przez zarządzane centralnie przedsiębiorstwa państwowe prowadzące działalność handlową w latach 1959 i 1960.

W związku z art. 7 ustawy budżetowej na rok 1959 z dnia 12 lutego 1959 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 89) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Przyznaje się radom narodowym część marży handlowej uzyskanej z obrotu handlowego przez przedsiębiorstwa państwowe zarządzane centralnie w latach 1959 i 1960.
§  2.
Część marży, o której mowa w § 1, przysługuje:
1)
miejskim radom narodowym - od zakładów (sklepów) znajdujących się na terenie miast,
2)
powiatowym radom narodowym - od zakładów (sklepów) znajdujących się na terenie gromad i osiedli.
§  3.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego oraz właściwym ministrem określi przedsiębiorstwa zobowiązane do odprowadzania do budżetów rad narodowych części marż, ich wysokość oraz tryb rozliczania.
§  4.
Upoważnia się Ministra Finansów do odpowiedniego zmniejszenia dotacji wyrównawczych ustalonych dla budżetów rad narodowych na 1959 r.
§  5.
Uchwała nie narusza dotychczasowych ustaleń w zakresie odprowadzania części marż przez zarządzane centralnie przedsiębiorstwa państwowe prowadzące działalność handlową.
§  6.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do zmniejszenia w 1959 r. planowanych wpłat z zysku do budżetu zarządzanych centralnie przedsiębiorstw państwowych o kwoty części marż podlegających odprowadzeniu do budżetów rad narodowych.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.65.333

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Przyznanie radom narodowym części marży realizowanej przez zarządzane centralnie przedsiębiorstwa państwowe prowadzące działalność handlową w latach 1959 i 1960.
Data aktu: 02/07/1959
Data ogłoszenia: 27/07/1959
Data wejścia w życie: 01/01/1959, 27/07/1959