Środki specjalne państwowych szkół muzycznych I stopnia oraz państwowych ognisk muzycznych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 czerwca 1959 r.
w sprawie środków specjalnych państwowych szkół muzycznych I stopnia oraz państwowych ognisk muzycznych.

Na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się nowy typ środków specjalnych, oznaczony lp. 11, pod nazwą "Zakup i konserwacja instrumentów muzycznych".
§  2.
1.
Do posiadania środków specjalnych typu 11 mogą być uprawnione:
1)
państwowe szkoły muzyczne I stopnia,
2)
państwowe ogniska muzyczne.
2.
Uprawnienia do posiadania środków specjalnych typu 11 przyznają jednostkom wymienionym w ust. 1 prezydia właściwych rad narodowych.
§  3.
1.
Środki specjalne typu 11 pochodzą z pobieranych na podstawie odrębnych przepisów opłat za zużycie instrumentów muzycznych i pomocy naukowych.
2.
Środki specjalne typu 11 przeznacza się na zakup i konserwację instrumentów muzycznych oraz zakup nut i innych pomocy szkolnych.
§  4.
1.
Dochody środków specjalnych typu 11 oznacza się jako § 1 - Opłaty za zużycie instrumentów muzycznych i pomocy naukowych.
2.
W wydatkach środków specjalnych typu 11 stosuje się paragrafy i pozycje obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz § 51 - Wpłata do budżetu.
§  5.
Ze środków specjalnych typu 11 mogą być dokonywane zakupy inwestycyjne oraz kapitalne remonty instrumentów muzycznych.
§  6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-60, poz. 914, z 1953 r. Nr A-1, poz. 20, Nr A-79, poz. 939 i Nr A-116, poz. 1501, z 1954 r. Nr A-36, poz. 501 i Nr A-45, poz. 642 oraz z 1955 r. Nr 40, poz. 391, Nr 65, poz. 857 i Nr 105, poz. 1414).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.61.306

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Środki specjalne państwowych szkół muzycznych I stopnia oraz państwowych ognisk muzycznych.
Data aktu: 29/06/1959
Data ogłoszenia: 10/07/1959
Data wejścia w życie: 01/09/1959