Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 lipca 1959 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłaszam tabelę kursową nr 7/59, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela kursowa, zawarta w załączniku, obowiązuje od dnia 1 lipca 1959 r. Jednocześnie traci moc tabela kursowa nr 6/59, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1959 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 50, poz. 231).

ZAŁĄCZNIK 

TABELA KURSOWA Nr 7/59

I.

Kursy podstawowe.

Dewizy i banknoty
kupno zł sprzedaż zł średni kurs zł
Albania 100 leków 7,98 8,02 8 -
Australia 1 funt 8,94 8,98 8,96
Austria 100 szylingów 15,39 15,49 15,44
Belgia 100 franków 7,98 8,02 8,-
Bułgaria 100 lewów 53.6? 53,97 58,82
Cejlon 100 rupii 83,79 81,21 84,-
Chiny 100 juanów 199,50 200,50 200,-
Czechosłowacja 100 koron 55,42 55,70 55,56
Dania 100 koron 57,77 58,05 57,91
Egipt 1 funt 11,46 11,52 11,49
Finlandia 1000 marek 12 47 12,53 12,50
Francja 1000 franków 8,08 8,12 8,10
Hiszpania 100 pesetów 9,52 9,56 9,54
Holandia 100 florenów 105,- 105,52 105,26
Indie 100 rupii 83,79 84,21 84,-
Jugosławia 1000 dinarów 13,30 13,36 13,33
Kanada I dolar 4,16 4,20 4,18
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 332,20 333,80 333,-
Liban 100 funtów 126.63 127,27 126,95
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 99,75 100,25 100,-
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 179,55 180,45 180-
Niemiecka Republika Federalna 100 marek 94,76 95,24 95,-
Norwegia 100 koron 55.86 56,14 56,-
Pakistan 100 rupii 83.79 84.21 84,-
Portugalia 100 escudów 13,88 13,96 13,92
Rumunia 100 lei 66,50 66,84 66,67
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1 dolar 3 99 4,01 4,-
Syria 100 funtów 111,92 112,48 112,20
Szwajcaria 100 franków 92,56 93,04 92,80
Szwecja 100 koron 77,13 77,51 77,32
Węgry 100 forintów 33,99 34,17 34,08
Wielka Brytania 1 funt 11,17 11,23 11,20
Wietnamska Republika Demokratyczna 100 dongów 135,70 136,30 136,-
Wiochy 1000 lirów 6,38 6,42 6,40
ZSRR 100 rubli 99,75 100,25 100,-
1 gram czystego złota - zł 4,50.

II.

Kursy podstawowe z dopłatą.

Dewizy
kupno zł sprzedaż zł średni kurs zł
Albania 100 leków 14,96 15,04 15,-
Bułgaria 100 lewów 171,98 172,84 172,41
Chiny 100 juanów 897,75 902,25 900,-
Czechosłowacja 100 koron 123,99 129,63 129,31
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 871,- 875,- 873,-
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 329.17 330,83 330,-
Niemiecka Repifliika Demokratyczna 100 marek 391,96 393 92 392,94
Rumunia 100 lei 154,25 155,03 154,64
Węgry 100 forintów 106,87 107,41 107,14
Wietnamska Republika Demokratyczna 100 dongów 436,- 439,- 487,50
ZSRR 100 rubli 149,62 150.38 150,-
Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się wyłącznie w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w części FI tabeli, na warunkach ustalonych odpowiednimi porozumieniami z tymi państwami, do płatności z tytułów niehandlowych, a w szczególności z tytułów: 1) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 2) kosztów podróży i pobytu, 3) opłat za szkolenie i leczenie, 4) honorariów, spadków, emerytur, alimentów, 5) sprzedaży mienia, 6) innych niehandlowych płatności obywateli państw uczestniczących w danym rozrachunku.

III.

Kursy specjalne.

Dewizy Banknoty
kupno zł sprzedaż zł średni kurs zł kupno zł sprzedaż zł średni kurs zł
- Argentyna 100 pesów 24 50 26,70 25,60
53,64 53 88 53,76 Australia 1 funt 51,60 54,- 52,80
92,34 92,94 92,64 Austria 100 szylingów 91,80 92,40 92,10
47,88 48,12 48,- Belgia 100 franków 46,20 47,40 46,30
- - Brazylia 100 cruzeirów 16,60 18,- 16,30
502,74 505,26 504 - Cejlon 100 rupii 318,- 390,- 354,-
347,70 349,50 348,60 Dania 100 koron 346,50 348,90 347,70
68,76 69,12 68,94 Egipt 1 funt 60,76 69,12 68,94
74,82 75,18 75,- Finlandia 1000 marek 63,60 67,80 65,70
48,72 49,20 48,96 Francja 1000 franków 48,48 48,96 48,72
57,12 57,36 57,24 Hiszpania 100 pesetów 40,50 42,30 41,40
634,50 637,50 636,- Holandia 100 florenów 634,50 637,50 636,-
502,74 505,26 504,- Indie 100 rupii 480,- 493,- 489,-
79,80 80,16 79 98 Jugosławia 1000 dinarów 34,20 41.40 37 80
24,96 25,20 25,08 Kanada 1 dolar 24,72 24,96 24,84
759,78 763,62 761,70 Liban 100 funtów 732,- 768,- 750,-
568,56 571,44 570,- Niemiecka Republika Federalna 100 marek 567,- 573,- 570,-
335,16 336,84 336,- Norwegia 100 koron 330,- 336,- 333,-
502 74 505 26 504,- Pakistan 100 rupii 300,- 360 - 330,-
84,12 84,60 84,36 Portugalia 100 escudów 84,12 84,60 84,36
23,94 24,06 24,- Stany Zjednoczone Ameryki Północne] 1 dolar 23,94 24,06 24,-
671,52 674,88 673 20 Syria 100 funtów 600,- 660,- 630,-
555,38 558,24 556,80 Szwajcaria 100 franków 554,70 557,70 556,20
462,78 465,06 463,92 Szwecja 100 koron 462,60 465,- 463 80
- - - Turcja 100 funtów 160,- 180,- 170,-
- - - Urugwaj 100 pesów 202 - 298,- 250 -
67,32 67,68 67,50 Wielka Brytania 1 funt 67,32 67,68 67,50
38,28 38,52 38,40 Włochy 1000 lirów 37.80 39,- 38.40
Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:
1)
kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg, zarobków i spadków, 5) praw autorskich, 6) honorariów za usługi zawodowe, 7) dochodów i realizacji mienia, 8) składek do organizacji międzynarodowych, 9) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 10) usług przewozu osób oraz innych usług transportowych lub związanych z transportem w obrocie z zagranicą, 11) danin publicznych (podatków, opłat itp.), 12) ubezpieczeń i reasekuracji, 13) rybołówstwa i ratownictwa morskiego, 14) usług portowych, maklerskich i shiphandlerskich, 15) transportu morskiego, rzecznego, lotniczego i samochodowego.

Bank skupuje:

1)
banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie - według kursów obniżonych o 5%,
2)
obiegowe monety srebrne i bilon - według kursów banknotów, obniżonych o 10%,
3)
funty egipskie - wyłącznie od podróżnych z Egiptu do wysokości funtów egipskich 20.-,
4)
dinary jugosłowiańskie - od podróżnych z Jugosławii w odcinkach nie wyższych niż dinarów 100.-.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021