Tworzenie w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

UCHWAŁA NR 106
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1959 r.
w sprawie tworzenia w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

§  1.
W przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" wydatki na nagrody, świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników, jak również na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników, mogą być w roku 1959 pokrywane ze środków obrotowych przedsiębiorstwa do wysokości nie przekraczającej 2% planowanego na rok 1959 osobowego funduszu płac. Wydatki te zalicza się do kosztów przedsiębiorstwa.
§  2.
1.
Wydatki na nagrody i świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników do sumy odpowiadającej 1,1% osobowego funduszu płac planowanego na dany kwartał mogą być dokonywane za okresy I, II i III kwartału 1959 r. na podstawie sprawozdań finansowych, przyjętych w ustalonym trybie.
2.
Wydatki za IV kwartał 1959 r. na cele i w wysokości określonej w ust. 1, jak również na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników, do sumy odpowiadającej 0,9% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1959 - mogą być dokonywane na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 1959 i za zezwoleniem Ministra Komunikacji - po stwierdzeniu na podstawie sprawozdań z wykonania planu i sprawozdań finansowych, że przedsiębiorstwo osiągnęło w swej działalności pozytywne wyniki ekonomiczne przez:
1)
wzrost wydajności pracy, oszczędną gospodarkę materiałową i likwidację marnotrawstwa,
2)
poprawę jakości usług,
3)
prawidłową gospodarkę inwestycyjną.
§  3.
W przedsiębiorstwie nie stosuje się dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania wydatków na współzawodnictwo w zakładzie pracy oraz na nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia.
§  4.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Komunikacji.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.28.130

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Tworzenie w 1959 r. funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Data aktu: 24/03/1959
Data ogłoszenia: 07/04/1959
Data wejścia w życie: 07/04/1959, 01/01/1959