Tymczasowa tabela stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników Biblioteki Publicznej Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie.

M.P.53.A-85.1009
ZARZĄDZENIE Nr 119
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 września 1953 r.
w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników Biblioteki Publicznej Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie.
Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. z 1949 r. Nr 14, poz. 92 oraz z 1953 r. Nr 33 poz. 137 i Nr 37, poz. 156), i § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 94 i Nr 53, poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. Zezwala się na utworzenie dla pracowników Biblioteki Publicznej Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie nowych stanowisk, wymienionych w załączniku, do czasu uwzględnienia ich w ogólnej tabeli stanowisk oraz przyznaje się przewidziane w tym załączniku dla poszczególnych stanowisk dodatki służbowe według stawek w nim określonych.
§  2. Przyznaje się pracownikom Biblioteki Publicznej Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie na stanowisku kierownika działu dodatek funkcyjny w stawce 4.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1953 r.
ZAŁĄCZNIK 

TABELA STANOWISK DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PREZYDIUM RADY NARODOWEJ W M. ST. WARSZAWIE

Kolejność Stanowisko służbowe (tytuł) Grupa uposażenia miesięcznego Stawka dodatku służbowego
1. Kierownik terenowej wypożyczalni książek dla dorosłych Biblioteki Publicznej w m. st. Warszawie, kierownik terenowej czytelni dziecięcej Biblioteki Publicznej w m. st. Warszawie VIII - VII b - a

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1953.A-85.1009

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tymczasowa tabela stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników Biblioteki Publicznej Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie.
Data aktu: 11/09/1953
Data ogłoszenia: 21/09/1953
Data wejścia w życie: 21/09/1953, 01/07/1953