Sprawa C-856/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 marca 2021 r. - Komisja...

Sprawa C-856/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 25 marca 2021 r. - Komisja Europejska v. Węgry.

Sprawa C-63/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r. - Komisja...

Sprawa C-63/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r. - Komisja Europejska v. Republika Włoska.

Sprawa C-550/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. (wniosek o...

Sprawa C-550/08: British American Tobacco (Germany) GmbH v. Hauptzollamt Schweinfurt (orzeczenie wstępne).

Sprawa C-126/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 czerwca 2017r. - Komisja...

Sprawa C-126/15: Komisja Europejska v. Republika Portugalska.

Sprawa C-494/04: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2006 r. (wniosek o...

Sprawa C-494/04: Heintz van Landewijck SARL v. Staatssecretaris van Financiën (orzeczenie wstępne).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie limitów odliczeń kwot...

25.03.2003 Limity odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym.

Sprawa C-349/13: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 12 lutego 2015 r. (wniosek o...

Sprawa C-349/13: Minister Finansów v. Oil Trading Poland sp. z o.o. (orzeczenie wstępne).

Sprawy połączone T-129/07 i T-130/07: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. - Irlandia i...

Sprawy połączone T-129/07 i T-130/07: Wyrok Sądu z dnia 17 września 2019 r. - Irlandia i Aughinish Alumina v. Komisja Europejska.

Sprawa C-63/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia z dnia 19 kwietnia 2007 r. (wniosek o...

Sprawa C-63/06: UAB Profosa v. Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (orzeczenie wstępne).

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia...

14.08.2019 Sposób obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposób wyznaczania cen odniesienia.

Sprawa C-553/13: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 marca 2015 r. (wniosek o wydanie...

Sprawa C-553/13: Tallinna Ettevõtlusamet v. Statoil Fuel & Retail Eesti AS (orzeczenie wstępne).

Sprawa C-418/14: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 czerwca 2016 r. (wniosek o...

Sprawa C-418/14: ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna v. Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu (orzeczenie wstępne).
1    26  27  28  29  30    30

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021