Specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029 2 ), obejmujący obszar 35,76 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 288235,79 825869,09
2 288113,59 826020,48
3 288123,32 826148,98
4 288129,53 826288,06
5 288122,20 826284,06
6 288007,75 826233,17
7 287896,13 826186,23
8 287792,91 826120,68
9 287936,28 826031,22
10 288042,16 825885,25
11 288148,92 825699,52
12 288258,38 825575,97
13 288402,26 825415,38
14 288499,63 825291,10
15 288617,46 825186,53
16 288756,44 825042,36
17 288847,77 824939,71
18 288856,30 824982,40
19 288871,51 825103,37
20 288736,30 825265,03
21 288577,37 825456,29
22 288461,34 825594,01
23 288359,18 825715,27
24 288235,79 825869,09

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 290628,34 823937,15
2 290583,36 824035,57
3 290521,71 824014,93
4 290481,50 823998,27
5 290452,13 823985,83
6 290439,43 823985,83
7 290427,79 823994,83
8 290417,20 824007,53
9 290409,00 824026,84
10 290398,15 824057,53
11 290385,45 824077,64
12 290355,02 824126,59
13 290345,76 824144,58
14 290340,47 824154,37
15 290335,71 824153,05
16 290334,39 824130,56
17 290334,65 824117,86
18 290337,30 824108,86
19 290342,59 824098,01
20 290351,32 824081,08
21 290359,79 824061,77
22 290363,23 824047,48
23 290367,72 824023,93
24 290371,43 824008,32
25 290375,93 823987,15
26 290380,95 823973,39
27 290393,65 823941,38
28 290407,41 823909,37
29 290414,29 823892,96
30 290419,05 823892,17
31 290434,14 823893,49
32 290447,63 823894,81
33 290460,59 823897,19
34 290474,88 823901,43
35 290487,85 823904,87
36 290497,90 823908,04
37 290514,57 823913,33
38 290528,33 823919,68
39 290537,85 823926,03
40 290550,29 823940,32
41 290561,14 823954,08
42 290577,28 823973,13
43 290589,71 823981,60
44 290598,97 823979,22
45 290600,29 823972,34
46 290601,35 823963,08
47 290602,15 823954,34
48 290602,15 823945,88
49 290604,53 823930,53
50 290609,29 823906,19
51 290614,58 823888,73
52 290619,34 823873,12
53 290625,17 823852,22
54 290630,72 823832,64
55 290636,81 823808,82
56 290641,30 823789,24
57 290648,45 823765,96
58 290656,12 823740,56
59 290660,88 823721,51
60 290667,50 823696,64
61 290672,26 823681,29
62 290675,44 823670,98
63 290681,26 823661,19
64 290687,34 823655,37
65 290694,49 823649,81
66 290702,95 823643,99
67 290710,36 823635,26
68 290716,98 823626,00
69 290721,47 823614,09
70 290728,62 823595,83
71 290736,55 823574,14
72 290745,29 823552,18
73 290750,31 823538,95
74 290756,13 823527,04
75 290758,52 823524,40
76 290763,01 823524,66
77 290774,39 823527,57
78 290786,30 823531,01
79 290798,20 823536,30
80 290803,49 823538,42
81 290809,32 823536,83
82 290814,61 823533,13
83 290820,69 823528,89
84 290824,13 823527,84
85 290829,95 823527,84
86 290837,89 823530,48
87 290852,71 823534,19
88 290867,52 823538,15
89 290877,31 823541,59
90 290883,13 823541,33
91 290887,63 823544,77
92 290901,39 823550,33
93 290919,12 823557,20
94 290932,88 823561,44
95 290978,38 823577,84
96 291007,49 823585,25
97 291026,01 823590,28
98 291041,09 823595,04
99 291046,12 823627,05
100 291036,06 823643,99
101 291018,60 823646,90
102 290997,17 823641,61
103 290962,77 823628,64
104 290934,73 823623,61
105 290910,12 823615,68
106 290848,21 823597,16
107 290830,22 823594,78
108 290810,37 823588,95
109 290799,00 823585,51
110 290782,86 823587,63
111 290770,42 823598,21
112 290760,63 823617,00
113 290747,67 823631,55
114 290730,20 823656,42
115 290707,19 823692,67
116 290693,69 823723,63
117 290680,99 823760,67
118 290671,20 823794,54
119 290645,80 823878,41
120 290636,28 823912,81
121 290628,34 823937,15

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 291969,83 822582,07
2 291951,30 822595,51
3 291941,02 822605,48
4 291923,31 822614,95
5 291911,09 822626,86
6 291901,93 822635,82
7 291900,91 822638,88
8 291898,06 822642,95
9 291891,95 822647,84
10 291889,71 822652,93
11 291888,49 822656,80
12 291890,53 822657,81
13 291891,34 822662,50
14 291887,06 822669,22
15 291882,58 822669,01
16 291868,53 822680,21
17 291866,50 822684,89
18 291864,67 822691,00
19 291859,58 822700,37
20 291859,36 822701,06
21 291845,51 822702,27
22 291834,78 822713,00
23 291827,20 822718,08
24 291816,00 822729,69
25 291809,18 822735,80
26 291809,38 822747,30
27 291808,37 822754,43
28 291805,92 822758,50
29 291801,65 822765,42
30 291796,15 822771,33
31 291789,02 822777,64
32 291784,95 822783,34
33 291791,67 822788,23
34 291795,13 822793,73
35 291793,71 822797,80
36 291789,63 822802,89
37 291783,32 822803,91
38 291777,42 822803,50
39 291767,44 822806,15
40 291756,24 822807,98
41 291751,96 822811,24
42 291743,41 822814,09
43 291726,11 822821,01
44 291707,98 822830,58
45 291703,50 822835,88
46 291702,49 822840,56
47 291704,73 822846,06
48 291710,63 822855,02
49 291711,65 822864,38
50 291710,70 822868,24
51 291709,00 822875,17
52 291688,64 822877,62
53 291671,13 822879,65
54 291638,35 822878,02
55 291610,86 822876,60
56 291584,19 822877,62
57 291572,58 822884,74
58 291563,82 822890,85
59 291545,29 822909,79
60 291520,05 822944,81
61 291519,03 822946,13
62 291514,04 822954,48
63 291501,42 822979,53
64 291489,40 823010,88
65 291486,96 823021,27
66 291482,28 823032,87
67 291485,13 823034,91
68 291484,11 823038,17
69 291480,85 823039,39
70 291477,39 823048,35
71 291470,47 823058,94
72 291463,54 823065,45
73 291452,95 823070,54
74 291444,40 823074,82
75 291435,85 823075,02
76 291421,39 823069,93
77 291409,38 823063,42
78 291407,55 823029,21
79 291406,73 822999,89
80 291412,03 822980,14
81 291412,64 822965,27
82 291417,12 822958,55
83 291424,04 822944,91
84 291432,19 822922,11
85 291435,44 822907,85
86 291440,33 822903,17
87 291462,73 822900,32
88 291469,85 822892,38
89 291478,00 822879,55
90 291509,15 822834,35
91 291519,54 822822,13
92 291531,96 822804,21
93 291546,41 822792,81
94 291559,45 822789,15
95 291570,44 822787,11
96 291585,51 822790,98
97 291596,30 822794,44
98 291617,07 822799,12
99 291626,44 822801,36
100 291649,44 822810,53
101 291663,70 822816,23
102 291671,64 822815,62
103 291673,97 822814,45
104 291679,78 822811,54
105 291695,46 822801,77
106 291712,97 822786,70
107 291734,96 822767,36
108 291749,83 822755,55
109 291762,45 822744,76
110 291773,45 822743,74
111 291786,27 822730,71
112 291797,27 822717,68
113 291804,40 822706,07
114 291807,45 822698,94
115 291807,25 822695,69
116 291807,86 822691,41
117 291810,71 822690,60
118 291815,39 822691,00
119 291818,85 822686,12
120 291812,95 822680,01
121 291810,50 822673,70
122 291812,74 822666,98
123 291817,43 822665,55
124 291822,11 822659,03
125 291826,59 822658,02
126 291830,46 822661,07
127 291836,16 822651,09
128 291840,64 822641,93
129 291840,84 822635,01
130 291843,08 822630,33
131 291848,78 822635,82
132 291851,43 822643,56
133 291855,91 822649,06
134 291861,00 822642,34
135 291860,59 822634,19
136 291866,70 822630,94
137 291873,63 822626,25
138 291879,53 822623,81
139 291877,90 822616,28
140 291877,32 822614,80
141 291878,98 822610,54
142 291883,00 822606,05
143 291887,67 822603,65
144 291896,23 822600,60
145 291901,32 822595,91
146 291907,83 822594,49
147 291914,14 822591,43
148 291919,03 822587,36
149 291933,08 822571,89
150 291933,69 822568,43
151 291941,02 822559,87
152 291944,69 822559,87
153 291956,70 822549,08
154 291950,80 822540,73
155 291954,26 822534,83
156 291962,81 822533,20
157 291964,23 822520,37
158 291967,08 822512,43
159 291971,16 822508,77
160 291980,12 822502,45
161 291984,19 822497,36
162 291993,96 822493,70
163 292006,38 822488,20
164 292012,08 822489,83
165 292021,25 822491,66
166 292025,52 822498,99
167 292035,50 822514,67
168 292043,85 822529,94
169 292046,49 822534,01
170 292046,19 822536,66
171 292036,72 822541,85
172 292028,68 822544,30
173 292022,16 822547,15
174 292020,74 822545,11
175 292017,07 822548,37
176 292012,39 822553,66
177 292009,74 822555,09
178 292004,96 822552,85
179 291994,57 822562,11
180 291986,63 822568,53
181 291969,83 822582,07

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Żurawce (PLH060029) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

Lp. Kod1) Nazwa
1 5130 Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach
2 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis- -Festucion pallentis)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia
2 obuwik pospolity Cypripedium calceolus

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻURAWCE (PLH060029)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 smużka stepowa Sicista subtilis osiadła
2 szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone osiadła
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024