Określenie szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia

Na podstawie art. 90sa ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szkoły i placówki, w których uczniowie mogą otrzymać świadczenia bezpłatnego wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania i pomocy lekarskiej;
2)
zakres świadczeń, o których mowa w pkt 1, a także warunki korzystania z tych świadczeń.
§  2. 
Szkołami, w których uczniowie mogą otrzymać świadczenia bezpłatnego wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania i pomocy lekarskiej, są:
1)
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie, zwane dalej "OLL";
2)
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie, zwane dalej "WOLI".
§  3. 
Bezpłatne zakwaterowanie przysługuje uczniom szkół, o których mowa w § 2, w okresie pobierania nauki, w internatach tych szkół.
§  4. 
1. 
Bezpłatne wyżywienie przysługuje uczniom szkół, o których mowa w § 2, w okresie pobierania nauki, według normy wyżywienia, w formie 3 posiłków dziennie, lub w przypadku realizacji zajęć poza szkołą - w formie suchego prowiantu, przyrządzanych w:
1)
punkcie żywienia kadry 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego - w przypadku uczniów OLL;
2)
stołówce Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego - w przypadku uczniów WOLI.
2. 
Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych zawartych w normie wyżywienia, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Pomoc lekarska przysługuje uczniom szkół, o których mowa w § 2, w okresie pobierania nauki i obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu:
1)
podstawowej opieki zdrowotnej, w tym udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
2)
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3)
leczenia stomatologicznego.
2. 
Pomoc lekarska, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych dla świadczeń gwarantowanych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1).
3. 
Pomoc lekarska, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez świadczeniodawców, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej spośród podmiotów leczniczych, dla których jest on organem tworzącym lub wobec których sprawuje nadzór.
§  6. 
1. 
Uczniom OLL przysługuje umundurowanie w zakresie, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Uczniom WOLI przysługuje umundurowanie w zakresie, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Przydział umundurowania następuje w pierwszym i trzecim roku nauki.
4. 
Uczniowie szkół, o których mowa w § 2, są zaopatrywani w umundurowanie w naturze. W przypadku braku możliwości dopasowania przedmiotów umundurowania wyjściowego, ze względu na nietypową budowę ciała, zabezpiecza się je poprzez ich szycie na miarę lub wykonanie poprawek krawieckich w zakładach usługowych.
5. 
Przedmiot umundurowania przewidziany do wydania w trzecim roku nauki może zostać wydany wcześniej w przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej przedmiotu wydanego po przyjęciu do szkoły, z odpowiednim wydłużeniem okresu jego używalności.
6. 
Za przedmioty umundurowania wymienione w załącznikach nr 2 i nr 3 do rozporządzenia w lp. 1 i 9-14 można wydać uczniom przedmioty umundurowania typu damskiego.
§  7. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia (Dz. U. poz. 682).
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W NORMIE WYŻYWIENIA (DZIENNIE W GRAMACH NA OSOBĘ)

Lp. Nazwa grupy środków spożywczych Dziennie w gramach na osobę
1 Strączkowe 27
2 Przetwory zbożowe 73
3 Pieczywo 670
4 Mięso i przetwory w przeliczeniu na mięso 292
5 Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec 19
6 Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej 10
7 Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko 850
8 Masło i śmietana w przeliczeniu na masło 46
9 Jaja (g/szt.) 25/0,5
10 Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na filety ryb morskich 58
11 Ziemniaki 700
12 Warzywa i owoce bogate w witaminę C 132
13 Warzywa i owoce karotenowe 160
14 Inne warzywa i owoce 365
15 Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier 73

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

UMUNDUROWANIE UCZNIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM LOTNICZEGO

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Liczba należna uczniom na 4 lata Termin wydania przedmiotów uczniom Uwagi
po przyjęciu do szkoły w III roku nauki
1 Bluza olimpijka sił powietrznych szt. 2 1 1
2 Czapka zimowa futrzana sił powietrznych szt. 1 1 -
3 Furażerka ucznia szt. 2 1 1
4 Krawat koloru czarnego szt. 1 1 -
5 Kurtka wyjściowa sił powietrznych szt. 1 1 -
6 Rękawiczki zimowe koloru czarnego para 1 1 -
7 Szalik zimowy koloru stalowego szt. 1 1 -
8 Spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych szt. 2 1 1
9 Spodnie wyjściowe sił powietrznych szt. 2 1 1
10 Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego szt. 2 1 1
11 Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego szt. 2 1 1
12 Koszula koloru białego szt. 2 1 1
13 Półbuty wyjściowe para 2 1 1
14 Trzewiki zimowe - botki para 2 1 1
15 Pasek skórzany do spodni szt. 1 1 -
16 Skarpety letnie koloru czarnego para 4 2 2
17 Skarpety zimowe para 4 2 2
18 Skarpety sportowe para 4 2 2
19 Dres sportowy kpl. 2 1 1
20 Buty sportowe para 2 1 1
21 Oznaka uczniowska - tarcza ucznia OLL szt. 4 2 2
22 Oznaka uczniowska - oznaka roku nauki w OLL szt. 4 1 szt. w każdym roku nauki do bluzy olimpijki
23 Oznaka uczniowska - emblemat szt. 2 2 - na furażerkę ucznia
24 Ubiór mundurowy ucznia kpl 2 1 1
25 Kurtka ucznia kpl. 1 1 -
26 Trzewiki para 2 1 1
27 Bielizna letnia kpl. 4 2 2
28 Bielizna zimowa kpl. 4 2 2
29 Skarpety letnie para 4 2 2
30 Skarpety zimowe para 4 2 2
31 Czapka zimowa szt. 1 1 -
32 Rękawice zimowe pięciopalcowe para 1 1 -

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

UMUNDUROWANIE UCZNIA WOJSKOWEGO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM INFORMATYCZNEGO

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Liczba należna uczniom na 4 lata Termin wydania przedmiotów uczniom Uwagi
po przyjęciu do szkoły w III roku nauki
1 Mundur wyjściowy wojsk lądowych kpl. 2 1 1
2 Czapka zimowa futrzana wojsk lądowych szt. 1 1 -
3 Beret ucznia szt. 2 2 -
4 Krawat koloru khaki szt. 1 1 -
5 Kurtka wyjściowa wojsk lądowych szt. 1 1 -
6 Rękawiczki zimowe koloru czarnego para 1 1 -
7 Szalik zimowy koloru khaki szt. 1 1 -
8 Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych szt. 2 1 1
9 Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki szt. 2 1 1
10 Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki szt. 2 1 1
11 Półbuty wyjściowe para 2 1 1
12 Trzewiki zimowe - botki para 2 1 1
13 Pasek skórzany do spodni szt. 1 1 -
14 Skarpety letnie koloru czarnego para 4 2 2
15 Skarpety letnie para 4 2 2
16 Skarpety zimowe para 4 2 2
17 Skarpety sportowe para 4 2 2
18 Dres sportowy kpl. 2 1 1
19 Buty sportowe para 2 1 1
20 Ubranie sportowe kpl. 2 1 1
21 Oznaka uczniowska - tarcza ucznia WOLI szt. 4 2 2
22 Oznaka uczniowska - oznaka roku nauki w WOLI szt. 4 1 szt. w każdym roku nauki do munduru wyjściowego
23 Oznaka uczniowska - emblemat szt. 2 2 - na beret
24 Ubiór mundurowy ucznia wojskowego kpl. 2 1 1
25 Kurtka ucznia kpl. 1 1 -
26 Trzewiki para 2 1 1
27 Bielizna letnia kpl. 4 2 2
28 Bielizna zimowa kpl. 4 2 2
29 Skarpety letnie para 4 2 2
30 Skarpety zimowe para 4 2 2
31 Czapka zimowa szt. 1 1 -
32 Rękawice zimowe pięciopalcowe para 1 1 -

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021