Wykaz Inwestycji towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dz.U.2021.225
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie wykazu Inwestycji towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wykaz realizowanych przez Inwestorów Inwestycji Towarzyszących, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

Wykaz realizowanych przez inwestorów inwestycji towarzyszących

I. 

Inwestycje towarzyszące dotyczące przebudowy, rozbudowy albo budowy linii kolejowych, kolejowych obiektów infrastruktury usługowej (w szczególności dworców kolejowych), infrastruktury towarzyszącej (w szczególności dróg dojazdowych i przyłączy) wraz z usunięciem kolizji przebiegu istniejących liniowych obiektów budowlanych z inwestycją, na następujących ciągach linii kolejowych:

Lp. Przebieg ciągów linii kolejowych
1 Centralny Port komunikacyjny - Płock - Włocławek - Toruń - Bydgoszcz - Nakło nad Notecią - Piła - Okonek - Kołobrzeg / Koszalin, Nakło nad Notecią - Złotów - Okonek oraz (Płock) - Grochowalsk - Grudziądz - Gdańsk - Gdynia - Słupsk,

Bydgoszcz - Łąg Południowy - Kościerzyna - Gdynia oraz Łąg Południowy - Tczew

2 Warszawa - Ciechanów - Olsztyn
3 Warszawa - Białystok - Ełk - Suwałki - granica państwa, Białystok - kuźnica Białostocka - granica państwa oraz Tłuszcz - Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko
4 Warszawa - Siedlce - Biała Podlaska - Terespol - granica państwa
5 Warszawa - Lublin - Trawniki - Chełm - granica państwa oraz Trawniki - Zamość - Tomaszów lubelski - Bełżec - granica państwa
6 centralny Port komunikacyjny - Radom - stalowa Wola - Rzeszów - jasło / krosno / Brzozów - Sanok
7 centralny Port komunikacyjny - Idzikowice - Węzeł Małopolsko-Śląski / Katowice - Czechowice-Dziedzice - Jastrzębie-Zdrój - granica państwa,

Katowice - Węzeł Małopolsko-Śląski - Kraków - Szczyrzyc - Nowy Sącz oraz Szczyrzyc - Chabówka - Zakopane,

Idzikowice - Opoczno - Końskie - Kielce - Tarnów - Nowy Sącz - Muszyna - granica państwa oraz Końskie - Skarżysko-Kamienna

wraz z połączeniami Węzła Małopolsko-Śląskiego i nowo budowanej infrastruktury z istniejącą siecią kolejową

8 Warszawa - Centralny Port Komunikacyjny - Częstochowa - Opole - Nysa - Kłodzko
9 Warszawa - Centralny Port komunikacyjny - Sieradz - Kępno - Wrocław - Świdnica - Wałbrzych - granica państwa,

Sieradz - Kalisz - Poznań - Szczecin, Kalisz - Ostrów Wielkopolski - Leszno - Głogów - Zielona Góra, Poznań - Zbąszyń - Rzepin - granica państwa,

Zbąszyń - Gorzów Wielkopolski

10 Warszawa - Centralny Port Komunikacyjny - Kutno - Konin - Poznań
11 Szczecin - Port lotniczy Szczecin-Goleniów
12 Stalowa Wola - Lublin - Milanów - Biała Podlaska - Fronołów - Białystok
II. 

Inwestycje towarzyszące bezpośrednio związane z Inwestycjami towarzyszącymi wymienionymi w pkt I

Lp. Inwestycja Towarzysząca
1 Zwiększenie potencjału kolejowej infrastruktury badawczej
III. 

Inwestycje towarzyszące dotyczące rozbudowy albo budowy dróg publicznych

Lp. Inwestycja Towarzysząca
1 Rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź – Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku
2 Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (drogi A50 i S50) oraz drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń – Płock – Naruszewo (węzeł z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej)
IV. 

Inwestycje towarzyszące bezpośrednio związane z Inwestycją

Lp. Inwestycja Towarzysząca
1 Budowa urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego lotniska użytku publicznego wchodzącego w skład Centralnego Portu Komunikacyjnego służących do realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zadań w zakresie zapewniania służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania przepływem ruchu lotniczego

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021