Specjalny obszar ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Płaskowyż Nałęczowski (PLH060015 2 ), obejmujący obszar 1080,69 ha, położony w województwie lubelskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 395053,62 709809,62
2 395007,02 709926,13
3 394892,72 710053,13
4 394810,17 710122,98
5 394759,37 710300,78
6 394746,67 710364,28
7 394721,27 710427,78
8 394695,87 710491,28
9 394619,67 710586,53
10 394537,12 710764,33
11 394505,37 710884,98
12 394435,52 711018,33
13 394257,72 711069,13
14 394175,17 711170,73
15 394124,37 711265,98
16 394016,42 711418,38
17 393876,71 711405,68
18 393711,61 711405,68
19 393571,91 711431,08
20 393489,36 711380,28
21 393254,41 711240,58
22 393273,46 711215,18
23 393343,31 711107,23
24 393375,06 710923,08
25 393381,41 710745,28
26 393330,61 710637,33
27 393299,49 710655,11
28 393286,16 710662,73
29 392987,71 710516,68
30 393015,65 710491,28
31 393006,94 710486,06
32 392949,90 710386,84
33 392912,69 710302,51
34 392870,52 710228,09
35 392820,91 710138,80
36 392794,78 710109,29
37 392755,82 710075,20
38 392703,87 710070,33
39 392241,22 710013,51
40 392103,24 710029,75
41 392039,93 710062,21
42 391981,49 710063,84
43 391923,05 710026,50
44 391921,43 709976,18
45 391901,95 709919,36
46 391819,16 709851,18
47 391710,39 709787,87
48 391625,98 709753,78
49 391596,76 709718,07
50 391551,31 709649,89
51 391509,10 709622,29
52 391476,63 709654,76
53 391424,69 709692,10
54 391384,10 709779,76
55 391350,02 709805,73
56 391312,68 709765,15
57 391244,50 709703,46
58 391187,68 709670,99
59 391132,49 709625,54
60 391059,44 709615,80
61 391049,88 709614,26
62 391036,30 709623,69
63 391024,38 709676,15
64 390988,62 709661,84
65 390926,62 709638,00
66 390871,78 709630,84
67 390781,18 709609,39
68 390768,96 709635,08
69 390762,37 709648,27
70 390742,89 709677,49
71 390720,16 709719,69
72 390705,55 709783,00
73 390671,46 709852,80
74 390707,18 709899,88
75 390746,14 709961,57
76 390789,97 709985,92
77 390853,28 710029,75
78 390877,63 710099,55
79 390888,99 710149,87
80 390934,44 710138,51
81 391004,25 710106,04
82 391106,52 710099,55
83 391109,76 710182,34
84 391126,00 710276,49
85 391126,00 710346,30
86 391038,34 710515,12
87 390922,69 710696,30
88 390893,24 710756,25
89 390859,86 710808,71
90 390850,32 710880,24
91 390862,24 710949,39
92 390912,93 711057,51
93 390933,78 711101,98
94 390933,78 711111,52
95 390895,63 711199,74
96 390907,55 711235,51
97 390852,71 711299,88
98 390849,22 711333,25
99 390837,54 711383,08
100 390820,23 711456,27
101 390779,43 711632,73
102 390807,82 711646,56
103 390824,10 711652,77
104 390781,18 711743,37
105 390731,11 711762,45
106 390692,96 711762,45
107 390661,96 711798,21
108 390642,89 711833,98
109 390635,40 711828,68
110 390623,48 711855,83
111 390621,36 711873,39
112 390629,87 711902,97
113 390627,44 711916,16
114 390593,98 711958,96
115 390551,80 712005,54
116 390093,50 712073,44
117 390103,30 712003,71
118 390155,25 711940,40
119 390207,19 711860,86
120 390246,15 711737,49
121 390265,63 711555,68
122 390228,30 711420,94
123 390153,62 711360,88
124 390054,60 711321,92
125 389981,55 711310,55
126 389861,42 711261,85
127 389783,50 711196,92
128 389760,78 711127,12
129 389772,14 711032,96
130 389812,72 710865,76
131 389830,58 710721,28
132 389804,61 710500,51
133 389783,50 710364,15
134 389798,11 710250,52
135 389892,27 710107,67
136 389937,72 710000,53
137 389955,58 709851,18
138 390052,98 709860,92
139 390122,78 709744,04
140 390192,58 709628,79
141 390225,05 709479,44
142 390205,57 709383,66
143 390127,65 709213,21
144 390090,31 709162,89
145 390036,74 709063,87
146 390096,81 709039,52
147 390100,05 708990,82
148 390129,27 708948,61
149 390143,88 708898,29
150 390187,71 708821,99
151 390202,32 708792,77
152 390247,78 708716,48
153 390247,78 708682,39
154 390277,00 708638,56
155 390299,72 708619,08
156 390320,22 708602,61
157 390321,76 708602,54
158 390344,42 708574,31
159 390299,71 708522,67
160 390294,77 708514,97
161 390318,61 708469,67
162 390342,46 708421,98
163 390392,53 708410,06
164 390421,14 708388,60
165 390442,60 708376,68
166 390506,98 708374,30
167 390504,59 708271,77
168 390520,49 708265,19
169 390554,58 708245,71
170 390593,54 708227,85
171 390617,89 708184,02
172 390647,11 708148,31
173 390684,45 708110,97
174 390703,93 708083,38
175 390736,40 708049,29
176 390760,75 708044,42
177 390786,72 708031,43
178 390792,02 707988,56
179 390836,91 707987,31
180 390880,45 707993,48
181 390904,44 707997,73
182 390920,74 708003,07
183 390944,33 708012,76
184 390952,52 708016,49
185 390967,64 708023,24
186 391071,88 708069,53
187 391092,06 708078,50
188 391101,81 708082,84
189 391183,93 708117,44
190 391241,90 708143,74
191 391332,74 708183,62
192 391636,97 708318,92
193 391663,91 708330,23
194 391867,68 708411,00
195 392162,44 708520,79
196 392246,61 708551,75
197 392293,08 708568,82
198 392306,82 708573,05
199 392290,17 708625,60
200 392288,92 708664,28
201 392427,42 708685,49
202 392512,26 708691,73
203 392574,65 708706,71
204 392675,72 708715,44
205 392822,95 708741,64
206 392934,00 708766,60
207 393011,36 708782,82
208 393065,01 708781,57
209 393139,90 708767,66
210 393186,54 708766,39
211 393265,14 708736,45
212 393369,46 708716,69
213 393450,56 708730,41
214 393567,85 708741,64
215 393605,28 708764,10
216 393609,02 708800,29
217 393606,53 708843,96
218 393633,28 708869,29
219 393677,65 708814,01
220 393679,60 708734,56
221 393730,05 708744,14
222 393795,01 708725,15
223 393828,63 708696,54
224 393833,61 708653,05
225 393925,19 708623,14
226 394012,04 708596,90
227 394095,78 708565,22
228 394169,25 708523,29
229 394321,46 708454,07
230 394476,19 708367,32
231 394567,28 708303,69
232 394618,85 708289,40
233 394635,26 708281,72
234 394674,71 708263,29
235 394678,78 708261,39
236 394695,99 708253,34
237 394716,03 708243,99
238 394723,12 708240,67
239 394730,23 708237,34
240 394730,79 708237,09
241 394738,19 708235,89
242 394766,05 708231,38
243 394771,40 708230,16
244 394788,44 708227,75
245 394790,41 708227,43
246 394810,14 708232,94
247 394829,08 708238,21
248 394831,47 708237,48
249 394850,80 708231,62
250 394853,14 708230,77
251 394862,02 708263,35
252 394862,51 708265,06
253 394880,01 708328,91
254 394891,52 708357,66
255 394896,45 708367,58
256 394899,35 708375,89
257 394899,44 708393,45
258 394896,78 708409,22
259 394899,51 708425,58
260 394883,54 708445,71
261 394888,54 708473,77
262 394880,58 708489,04
263 394880,65 708507,44
264 394873,57 708539,94
265 394862,03 708551,60
266 394857,24 708565,11
267 394852,85 708568,26
268 394843,53 708575,88
269 394838,24 708587,41
270 394828,77 708605,54
271 394821,67 708619,08
272 394791,78 708694,37
273 394790,16 708744,23
274 394769,72 708786,75
275 394765,78 708832,15
276 394791,87 708945,02
277 394815,58 709122,20
278 394895,43 709248,22
279 394955,35 709371,83
280 394975,53 709424,40
281 395013,73 709514,68
282 395023,16 709541,71
283 395043,90 709601,22
284 395049,39 709649,22
285 395045,16 709741,07
286 395055,38 709772,07
287 395053,62 709809,62
________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
2 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
3 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PŁASKOWYŻ NAŁĘCZOWSKI (PLH060015)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 czerwończyk fioletek Lycaena helle osiadła
2 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
3 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
4 modraszek nausitous Maculinea (Phengaris) nausithous osiadła
5 modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius osiadła
6 mopek Barbastella barbastellus zimująca
7 nocek Bechsteina Myotis bechsteinii zimująca
8 nocek duży Myotis myotis zimująca
9 nocek łydkowłosy Myotis dasycneme zimująca
10 piskorz Misgurnus fossilis osiadła
11 szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022