Uznanie za pomnik historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy".

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uznaje się za pomnik historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy", położony w Puławach, w województwie lubelskim.
§  2. 
Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, krajobrazowo-przestrzenne i niematerialne oraz autentyzm, zespołu pałacowo-parkowego o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, obejmującego wysokiej klasy realizacje architektoniczne, w obrębie którego księżna Izabela Czartoryska założyła pierwsze w Polsce muzeum, gromadząc w nim pamiątki narodowe podtrzymujące idee patriotyczne w dobie rozbiorów.
§  3. 
1. 
Obszar pomnika historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z parkiem, pałacem, kordegardami, Domem Gotyckim, Świątynią Sybilli, Domkiem Greckim, pałacem "Marynki", Altaną Chińską (tzw. Domkiem Chińskim), Domkiem Żółtym (tzw. Aleksandryjskim), kaplicą pałacową i dzwonnicą, elementami małej architektury oraz grotami.
2. 
Obszar pomnika historii pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 1277, nr 1282, nr 1289/1, częścią działki ewidencyjnej nr 1299/6 ograniczoną od północnego zachodu linią biegnącą od południowo-wschodniego narożnika działki nr 1298 pod kątem prostym do wschodniej granicy działki nr 1299/6, obszarem działek ewidencyjnych: nr 1315/3, nr 1316, nr 1317/5, nr 1317/6, nr 1337, nr 1342, częścią działki ewidencyjnej nr 1343 ograniczoną od północy linią biegnącą od północno-wschodniego narożnika tej działki do północno-wschodniego narożnika działki nr 1342, obszarem działek ewidencyjnych: nr 1393/1, nr 1416/1, nr 1416/2, częścią działki ewidencyjnej nr 1416/10 ograniczoną od wschodu linią będącą przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 1416/7, biegnącą do północnej granicy działki nr 1416/10, obszarem działek ewidencyjnych: nr 2416/4, nr 2416/16, nr 2416/17, nr 2416/18, nr 2420/58 (obręb 0001).
3. 
Mapa pomnika historii "Puławy - zespół pałacowo-parkowy" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII - "PUŁAWY - ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY"

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021