Wzory legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dz.U.2020.351
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Na podstawie art. 338 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór legitymacji służbowej pracownika:
1) urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ

wzór

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

2. Napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" pisany wielkimi literami, czcionką 14.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ" pisany wielkimi literami, czcionką 12.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na zdjęcie posiadacza legitymacji, o wymiarach 45 mm x 35 mm.

2. Napis "(pieczątka okrągła)" pisany małymi literami, czcionką 9.

3. Napis "(podpis posiadacza legitymacji)" pisany małymi literami, czcionką 9.

4. Napis "MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "LEGITYMACJA NR .../....... " pisany wielkimi literami, czcionką 11.

6. Napis "(nazwisko, imię)" pisany małymi literami, czcionką 9.

7. Napis "(stanowisko służbowe)" pisany małymi literami, czcionką 9.

8. Napis "(data i miejsce wystawienia)" pisany małymi literami, czcionką 9.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

wzór

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" pisany wielkimi literami, czcionką 14.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE" pisany wielkimi literami, czcionką 12.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach 45 mm x 35 mm.

2. Napis "(pieczątka okrągła)" pisany małymi literami, czcionką 9.

3. Napis "(podpis posiadacza legitymacji)" pisany małymi literami, czcionką 9.

4. Napis "PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "LEGITYMACJA NR ...../........ " pisany wielkimi literami, czcionką 11.

6. Napis "(nazwisko, imię)" pisany małymi literami, czcionką 9.

7. Napis "(stanowisko służbowe)" pisany małymi literami, czcionką 9.

8. Napis "(data i miejsce wystawienia)" pisany małymi literami, czcionką 9.

1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka wodna kieruje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U.2019.2262).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.351 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Data aktu: 22/12/2017
Data ogłoszenia: 04/03/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2018