Utworzenie Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.20.1630
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie utworzenia Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 oraz z 2020 r. poz. 190 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie z siedzibą w Krakowie.
§  2.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 402, z 2017 r. poz. 1762 i 2424, z 2018 r. poz. 1767 oraz z 2019 r. poz. 245 i 1476) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz--Południe w Bydgoszczy, Prokuratury Rejonowej w Gdyni i Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie.

2. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie i Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie.

3. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu, Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie i Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu.

4. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku, Prokuratury Rejonowej w Lublinie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie.".

§  3.  Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłynęły do wydziałów do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych właściwych na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w ich właściwości.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1630

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Utworzenie Wydziału do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Data aktu: 15/09/2020
Data ogłoszenia: 22/09/2020
Data wejścia w życie: 02/11/2020