Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.20.1615
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) zarządza się, co następuje:
§  1.  Pozbawia się kategorii dróg krajowych odcinki dróg określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POZBAWIONYCH KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi krajowej nr 11 - ul. Krotoszyńska (od ul. Poznańskiej do ul. Dworcowej) w mieście Ostrów Wielkopolski.
2. Odcinek drogi krajowej nr 42 - odcinek drogi (od skrzyżowania z Miejską Obwodnicą Kluczborka w miejscowości Ligota Dolna do granicy miasta Kluczbork) w gminie Kluczbork, ul. Wołczyńska (od granicy miasta Kluczbork do ul. Byczyńskiej), ul. Byczyńska (od ul. Wołczyńskiej do skrzyżowania z Miejską Obwodnicą Kluczborka) w mieście Kluczbork.
3. Odcinek drogi krajowej nr 45 - odcinek drogi (od skrzyżowania z Miejską Obwodnicą Kluczborka w miejscowości Kuniów do granicy miasta Kluczbork) w gminie Kluczbork, ul. Opolska (od granicy miasta Kluczbork do ul. M. Skłodowskiej-Curie), ul. M. Skłodowskiej-Curie (od ul. Opolskiej do pl. Niepodległości), pl. Niepodległości (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Katowickiej), ul. Katowicka (od pl. Niepodległości do granicy miasta Kluczbork) w mieście Kluczbork oraz odcinek drogi (od granicy miasta Kluczbork do skrzyżowania z drogą nr 11) w gminie Kluczbork.
4. Odcinek drogi krajowej nr 45 - ul. J. Hallera (od ul. Niemodlińskiej do ul. ks. B. Domańskiego), ul. ks. B. Domańskiego (od ul. J. Hallera do ul. Partyzanckiej), ul. Partyzancka (od ul. ks. B. Domańskiego do ul. Powstańców Warszawskich) w mieście Opole.
5. Odcinek drogi krajowej nr 51 - al. Wojska Polskiego (od al. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjska (od al. Wojska Polskiego do Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej), Plac Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, al. Roberta Schumana (od Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Sielskiej) w mieście Olsztyn.
6. Odcinek drogi krajowej nr 78 - ul. Rybnicka (od zachodniej obwodnicy miasta do ul. Nowy Świat), ul. Nowy Świat (od ul. Jana Pawła II do ul. Wrocławskiej), ul. Wrocławska (od ul. Nowy Świat do ul. Strzody), ul. Strzody (od ul. Wrocławskiej do ul. kard. Wyszyńskiego), ul. Jana Pawła II (od ul. Nowy Świat do ul. Dworcowej), ul. Dworcowa (od ul. Jana Pawła II do ul. kard. Wyszyńskiego), ul. kard. Wyszyńskiego (od ul. Strzody do pl. Piłsudskiego), pl. Piłsudskiego, ul. Orlickiego (od pl. Piłsudskiego do ul. Wyspiańskiego) w mieście Gliwice.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1615

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.
Data aktu: 14/09/2020
Data ogłoszenia: 21/09/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2021