Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2020.1392
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej "funkcjonariuszami", według:
1) stopnia służbowego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) stanowiska służbowego z zaszeregowaniem stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Uposażenie funkcjonariuszy według stanowiska służbowego wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby - łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.
2.  Podstawę wzrostu uposażenia funkcjonariuszy według stanowiska służbowego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia na poszczególnych stanowiskach służbowych.
3.  Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia według stanowiska służbowego, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.
§  3.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy od dnia 1 lutego 2018 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO

Lp. Stopień służbowy Stawka w złotych
1 Generał dywizji 1900
2 Generał brygady 1800
3 Pułkownik 1650
4 Podpułkownik 1600
5 Major 1550
6 Kapitan 1400
7 Porucznik 1350
8 Podporucznik 1300
9 Starszy chorąży 1150
10 Chorąży 1100
11 Młodszy chorąży 1050
12 Starszy sierżant 950
13 Sierżant 900
14 Plutonowy 850
15 Kapral 800
16 Starszy szeregowy 750
17 Szeregowy 700
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp. Nazwa stanowiska Stopień etatowy Grupa uposażenia Stawka w złotych
1 Komendant generał dywizji 01 9600
2 Zastępca Komendanta generał brygady 02 8000
3 Dyrektor Zarządu pułkownik 03 6310
4 Zastępca Dyrektora Zarządu pułkownik 04 5950
5 Główny Księgowy pułkownik 04 5950
6 Naczelnik Wydziału pułkownik 05 5260
7 Zastępca Naczelnika Wydziału podpułkownik 06 5080
8 Radca Prawny major 07 4860
9 Główny Specjalista major 07 4860
10 Koordynator podpułkownik 07 4860
11 Kierownik Sekcji podpułkownik 08 4420
12 Psycholog kapitan 08 4420
13 Lekarz kapitan 08 4420
14 Rzecznik prasowy kapitan 09 4160
15 Kapelan kapitan 09 4160
16 Audytor Wewnętrzny major 09 4160
17 Starszy Specjalista major 09 4160
18 Specjalista kapitan 10 3840
19 Ekspert starszy chorąży 11 3390
20 Ratownik Medyczny starszy chorąży 11 3390
21 Pielęgniarka / Pielęgniarz starszy chorąży 11 3390
22 Starszy Funkcjonariusz starszy sierżant 12 3220
23 Funkcjonariusz starszy sierżant 13 3060
24 Kursant szeregowy 14 2660
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1392 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Data aktu: 06/02/2018
Data ogłoszenia: 14/08/2020
Data wejścia w życie: 08/02/2018