Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Dz.U.2020.1099
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 24 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 418 i 732) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b rozporządzenia
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 300-4 000
II 1 700-4 200
III 1 720-4 400
IV 1 740-4 600
V 1 760-4 800
VI 1 780-5 000
VII 1 820-5 200
VIII 1 860-5 400
IX 1 900-5 600
X 1 960-5 800
XI 2 000-6 000
XII 2 050-6 200
XIII 2 100-6 400
XIV 2 160-6 600
XV 2 220-6 800
XVI 2 280-7 000
XVII 2 350-7 200
XVIII 2 450-7 400
XIX 2 650-7 600

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 400-2 600
II 1 430-2 610
III 1 440-2 620
IV 1 450-2 630
V 1 460-2 640
VI 1 470-2 660
VII 1 480-2 680
VIII 1 490-2 690
IX 1 500-2 750
X 1 520-2 890
XI 1 540-3 040
XII 1 560-3 200
XIII 1 580-3 360
XIV 1 600-3 530
XV 1 620-3 730
XVI 1 640-3 930
XVII 1 660-4 130
XVIII 1 680-4 330
XIX 1 700-4 530

Tabela 3. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 620-3 200
II 1 630-3 210
III 1 640-3 220
IV 1 650-3 230
V 1 660-3 240
VI 1 670-3 260
VII 1 680-3 300
VIII 1 690-3 350
IX 1 700-3 450
X 1 720-3 590
XI 1 740-3 740
XII 1 760-3 900
XIII 1 780-4 060
XIV 1 800-4 230
XV 1 820-4 430
XVI 1 850-4 630
XVII 1 880-4 830
XVIII 1 920-5 030
XIX 1 960-5 230

Tabela 4. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 400-2 600
II 1 450-2 650
III 1 550-2 700
IV 1 560-2 750
V 1 570-2 800
VI 1 580-2 850
VII 1 590-2 900
VIII 1 600-3 000
IX 1 610-3 100
X 1 620-3 250
XI 1 640-3 400
XII 1 660-3 600
XIII 1 700-3 800
XIV 1 740-4 000
XV 1 780-4 200
XVI 1 820-4 400
XVII 1 920-4 600
XVIII 1 940-4 800
XIX 1 980-5 100

Tabela 5. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, g oraz h rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 400-3 000
II 1 600-3 050
III 1 620-3 100
IV 1 630-3 150
V 1 640-3 200
VI 1 650-3 250
VII 1 660-3 350
VIII 1 670-3 450
IX 1 680-3 600
X 1 690-3 750
XI 1 700-3 950
XII 1 710-4 100
XIII 1 720-4 200
XIV 1 730-4 500
XV 1 740-4 700
XVI 1 750-4 800
XVII 1 760-4 900
XVIII 1 770-5 000
XIX 1 780-5 100

Tabela 6. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 700-2 600
II 1 740-2 620
III 1 760-2 640
IV 1 780-2 660
V 1 800-2 680
VI 1 820-2 700
VII 1 840-2 750
VIII 1 860-2 800
IX 1 880-3 000
X 1 900-3 300
XI 1 920-3 600
XII 1 940-3 900
XIII 1 960-4 200
XIV 1 980-4 500
XV 2 000-4 800

Tabela 7. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 300-4 000
II 1 740-4 200
III 1 780-4 400
IV 1 820-4 600
V 1 860-4 800
VI 1 900-5 000
VII 1 940-5 200
VIII 1 980-5 400
IX 2 020-5 600
X 2 060-6 000
XI 2 080-6 500
XII 2 100-7 000
XIII 2 150-7 500
XIV 2 200-8 000
XV 2 250-8 500

Tabela 8. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 700-2 600
II 1 750-2 650
III 1 760-2 700
IV 1 780-3 000
V 1 800-3 300
VI 1 820-3 700
VII 1 840-4 100
VIII 1 860-4 500
IX 1 880-5 000
X 1 900-5 500
XI 1 920-6 000
XII 1 940-6 500
XIII 1 960-7 000
XIV 1 980-7 500
XV 2 000-8 000
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1099

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.
Data aktu: 24/06/2020
Data ogłoszenia: 25/06/2020
Data wejścia w życie: 26/06/2020