Wykaz przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.

Dz.U.87.37.212
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 1987 r.
w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Na podstawie art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego (Dz. U. Nr 33, poz. 183) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCYCH ZGRUPOWANIU WE WSPÓLNOCIE WĘGLA KAMIENNEGO

1) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Wschód" w Sosnowcu,

2) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Północ" w Katowicach,

3) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Zachód" w Zabrzu,

4) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Południe" w Jastrzębiu-Zdroju,

5) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Dolny Śląsk" w Wałbrzychu,

6) Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Katowicach,

7) Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automatyzacji i Elektroniki Górniczej "Polmag-Emag" w Katowicach,

8) Huta Małapanew,

9) Zakłady Urządzeń Technicznych "Zgoda",

10) Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych "Glinik",

11) Centrala Zbytu Węgla "Węglokoks" w Katowicach,

12) Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu "Kopex" w Katowicach,

13) Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach,

14) Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego,

15) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego,

16) Główny Instytut Górnictwa,

17) Centrala Zaopatrzenia Górnictwa,

18) Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego,

19) Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Przemysłu Węglowego,

20) Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego,

21) Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego "Peberow",

22) Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych i Budowlanych Przemysłu Węglowego "Prabud",

23) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego,

24) Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego,

25) Gliwickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego,

26) Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego "Prinżbud",

27) Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego "Fabud",

28) Bytomskie Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Przemysłu Węglowego "Węglosan",

29) Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Przemysłu Węglowego,

30) Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego "Fadom",

31) Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego "Energomontaż PW",

32) Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego "Pemugie",

33) Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego "Famont",

34) Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych Przemysłu Węglowego,

35) Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego "Elkop",

36) Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego "Kombud",

37) Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych Przemysłu Węglowego "Elrow",

38) Chorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego "Budomont",

39) Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego,

40) Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego,

41) Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Przemysłu Węglowego "Prefbet",

42) Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Węglowego "Progor",

43) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego,

44) Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Budownictwa Węglowego,

45) Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych,

46) Główne Biuro Studiów i Projektów Przeróbki Węgla "Separator",

47) Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1988 r. (Dz.U.88.44.347) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1989 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.37.212

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Data aktu: 23/11/1987
Data ogłoszenia: 10/12/1987
Data wejścia w życie: 10/12/1987