Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.81.32.188
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 1981 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Na podstawie art. 5 § 1, art. 6 § 1 i art. 11 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183), art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231 oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 234) i art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 15, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) skreśla się pkt 20,
b) dotychczasowe pkt 21-48 oznacza się odpowiednio jako pkt 20-47,
2) w § 2:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Sprawy z obszaru województwa leszczyńskiego podlegają rozpoznaniu przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu.",

3) w § 3:
a) w województwie bydgoskim:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sąd Rejonowy w Inowrocławiu dla miast: Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica i Pakość oraz gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie",

dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) Sąd Rejonowy w Mogilnie dla miast: Mogilno, Strzelno i Trzemeszno oraz gmin: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno i Trzemeszno",

dotychczasowe pkt 4-6 oznacza się odpowiednio jako pkt 5-7,
b) w województwie kaliskim:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Sąd Rejonowy w Jarocinie dla miast: Jarocin, Pleszew i Żerków oraz gmin: Chocz, Czermin, Gizałki, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Pleszew i Żerków",

dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) Sąd Rejonowy w Krotoszynie dla miast: Koźmin, Krotoszyn, Sulmierzyce i Zduny oraz gmin: Dobrzyca, Koźmin, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny",

dotychczasowy pkt 4 otrzymuje oznaczenie pkt 5 i brzmienie:

"5) Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim dla miast: Grabów nad Prosną, Mikstat, Odolanów, Ostrów Wielkopolski i Raszków oraz gmin: Grabów nad Prosną, Mikstat, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie",

c) w województwie leszczyńskim:
dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) Sąd Rejonowy w Kościanie dla miast: Kościan, Krzywiń i Śmigiel oraz gmin: Kościan, Krzywiń, Przemęt i Śmigiel",

dotychczasowy pkt 2 otrzymuje oznaczenie pkt 3 i brzmienie:

"3) Sąd Rejonowy w Lesznie dla miast: Leszno, Osieczna, Rydzyna i Wschowa oraz gmin: Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice i Wschowa",

dotychczasowy pkt 3 oznacza się jako pkt 4,
4) w § 4:
a) w województwie bydgoskim:
dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) w Sądzie Rejonowym w Mogilnie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

dotychczasowe pkt 4 i 5 oznacza się odpowiednio jako pkt 5 i 6,
b) w województwie kaliskim:
dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:

"4) w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

dotychczasowy pkt 4 oznacza się jako pkt 5,
c) w województwie leszczyńskim:
dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) w Sądzie Rejonowym w Kościanie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

dotychczasowe pkt 2 i 3 oznacza się odpowiednio jako pkt 3 i 4,
d) w województwie włocławskim:
dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

"1) w Sądzie Rejonowym w Radziejowie, obejmujący obszar właściwości tego Sądu",

dotychczasowy pkt 1 oznacza się jako pkt 2,
dotychczasowy pkt 2 otrzymuje oznaczenie pkt 3 i brzmienie:

"3) w Sądzie Rejonowym we Włocławku, obejmujący obszar właściwości tego Sądu".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.32.188

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Data aktu: 28/12/1981
Data ogłoszenia: 31/12/1981
Data wejścia w życie: 01/01/1982