Określenie czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło.

Dz.U.81.15.73
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 1 czerwca 1981 r.
w sprawie określenia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło.
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Za robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło, uprawnionych do wyższych emerytur, uważa się - z wyłączeniem zatrudnionych w zakładach przetwórstwa szkła lub produkujących ozdoby choinkowe - robotników wykonujących stale następujące czynności zawodowe (zawody, specjalności):
1) maszynisty maszyn do formowania szkła płaskiego,
2) operatora urządzeń do walcowania szkła płaskiego,
3) maszynisty maszyn do formowania wyrobów szklanych,
4) formowacza wyrobów szklanych na urządzeniach ręczno-mechanicznych,
5) hutnika formującego wyroby szklane ręcznie,
6) podręcznego przy ręcznym formowaniu szkła,
7) układacza wyrobów szklanych w komorowych piecach odprężalniczych,
8) prostowacza płyt szklanych,
9) formowacza wyrobów szklanych z rur,
10) zestawiacza surowców szklarskich, preparacji i lepiszcz,
11) topiarza szkła,
12) gięciarza szkła,
13) grawera szkła,
14) szlifierza szkła,
15) polerowacza szkła,
16) zdobnika szkła (zdobiącego wyroby szklane maszynowo i ręcznie),
17) krajacza szkła przy maszynach formujących,
18) operatora urządzeń do klejenia szkła,
19) operatora urządzeń do produkcji szyb zespolonych,
20) operatora urządzeń do produkcji luster,
21) operatora urządzeń do produkcji szkła piankowego,
22) operatora urządzeń do produkcji fryty i granulek szklanych,
23) operatora urządzeń do produkcji mozaiki szklanej,
24) operatora urządzeń do produkcji szyb refleksyjnych,
25) wytrawiacza wyrobów szklanych,
26) maszynisty maszyn do formowania włókna szklanego,
27) operatora urządzeń do przetwórstwa włókna szklanego,
28) aparatowego obróbki płomieniowej szkła,
29) operatora urządzeń do produkcji wyrobów szklano-krystalicznych agalitu i balotiny,
30) galwanizera wyrobów szklanych,
31) operatora mechanicznych linii obróbczych wyrobów szklanych.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1981.15.73

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie czynności zawodowych, których wykonywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach formujących szkło.
Data aktu: 01/06/1981
Data ogłoszenia: 29/06/1981
Data wejścia w życie: 29/06/1981