Siedziby i terytorialna właściwość okręgowych inspektoratów pracy.

Dz.U.81.12.59
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 19 marca 1981 r.
w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektorów pracy.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 6, poz. 23) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. Tworzy się siedemnaście okręgowych inspektoratów pracy.
§  2. Siedziby i zakres terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy określa załącznik do uchwały.
§  3. 1 (skreślony).
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 19 marca 1981 r.
ZAŁĄCZNIK  2

SIEDZIBY I ZAKRES TERYTORIALNEJ WŁAŚCIWOŚCI OKRĘGOWYCH INSPEKTORATÓW PRACY

Lp. Siedziba okręgowego inspektoratu pracy Terytorialna właściwość okręgowego inspektoratu pracy
1 2 3
1 Białystok województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie
2 Bydgoszcz województwa: bydgoskie, toruńskie i włocławskie
3 Gdańsk województwa: elbląskie i gdańskie
4 Katowice województwa: bielskie i katowickie
5 Kielce województwa: kieleckie, radomskie i tarnobrzeskie
6 Koszalin województwa: koszalińskie i słupskie
7 Kraków województwa: krakowskie, nowosądeckie i tarnowskie
8 Lublin województwa: bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie i zamojskie
9 Łódź województwa: łódzkie, piotrkowskie, sieradzkie i skierniewickie
10 Olsztyn województwa: ciechanowskie, olsztyńskie i ostrołęckie
11 Opole województwa: częstochowskie, kaliskie i opolskie
12 Poznań województwa: konińskie, pilskie i poznańskie
13 Rzeszów województwa: krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie
14 Szczecin województwa: gorzowskie i szczecińskie
15 Warszawa województwa: płockie, siedleckie i stołeczne warszawskie
16 Wrocław województwa: jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie i wrocławskie
17 Zielona Góra województwa: leszczyńskie i zielonogórskie.
1 § 3 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 30 marca 1989 r. (Dz.U.89.25.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 kwietnia 1989 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 30 marca 1989 r. (Dz.U.89.25.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 kwietnia 1989 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020