Podwyższenie wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.

Dz.U.29.35.324
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 kwietnia 1929 r.
o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.
Na podstawie art. art. 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1928 r. o ponownem przedłużeniu terminu przerachowania i konwersji zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918 - 1920 (Dz. U. R. P. z r. 1929 Nr. 3, poz. 22) zarządzam co następuje:
§  1. Wysokość emisji 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924, ustalona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 212) na 200.000.000 zł., podwyższa się do 230.000.000 zł.
§  2. Osiem pierwszych półrocznych rat umorzenia przypadających na 30.000,000 zł., o które zostaje powiększona emisja 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924, a których suma wynosi 3.888.000 zł., zostają uznane za umorzone z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. Plan umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924 dla sumy 200.000.000 zł., ustalony w załączniku do art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 212), zostaje zastąpiony planem umorzenia tejże pożyczki dla sumy 230.000.000 zł., załączonym do niniejszego rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 
Plan umorzenia 5% pożyczki konwersyjnej z r. 1924 dla sumy 230.000.000 złotych.
L. p.

raty

Termin płatności Spłata kapitału zł. Spłata odsetek zł. Rata półroczna zł. Pozostaje do umorzenia
9 1 lipca 1929 4.192.000 5.004.800 9.196.800 196.000.000
10 2 stycznia 1930 4.260.000 4.900.000 9.160.000 191.740.000
11 1 lipca 1930 4.372.000 4.793.500 9.165.500 187.368.000
12 2 stycznia 1931 4.476.000 4.684.200 9.160.200 182.892.000
13 1 lipca 1931 4.588.000 4.572.300 9.160.300 178.304.000
14 2 stycznia 1932 4.704.000 4.457.600 9.161.600 173.600.000
15 1 lipca 1932 4.820.000 4.340.000 9.160.000 168.780.000
16 2 stycznia 1933 4.944.000 4.219.500 9.163.500 163.836.000
17 1 lipca 1933 5.068.000 4.095.900 9.163.900 158.768.000
18 2 stycznia 1934 5.192.000 3.969.200 9.161.200 153.576.000
19 1 lipca 1934 5.324.000 3.839.400 9.163.400 148.252.000
20 2 stycznia 1935 5.456.000 3.706.300 9.162.300 142.795.000
21 1 lipca 1935 5.592.000 3.569.900 9.161.900 137.204.000
22 2 stycznia 1936 5.732.000 3.430.100 9.162.100 131.472.000
23 1 lipca 1936 5.876.000 3.286.800 9.162.800 125.596.000
24 2 stycznia 1937 6.024.000 3.139.900 9.163.900 119.572.000
25 1 lipca 1937 6.172.000 2.989.300 9.161.300 113.400.000
26 2 stycznia 1938 6.328.000 2.835.000 9.163.000 107.072.000
27 1 lipca 1938 6.484.000 2.676.800 9.160.800 100.588.000
28 2 stycznia 1939 6.648.000 2.514.700 9.162.700 93.940.000
29 1 lipca 1939 6.812.000 2.348.500 9.160.500 87.128.000
30 2 stycznia 1940 6.984.000 2.178.200 9.162.200 80.144.000
31 1 lipca 1940 7.160.000 2.003.600 9.163.600 72.984.000
32 2 stycznia 1941 7.336.000 1.824.600 9.160.600 65.648.000
33 1 lipca 1941 7.520.000 1.641.200 9.161.200 58.128.000
34 2 stycznia 1942 7.708.000 1.453.200 9.161.200 50.420.000
35 1 lipca 1942 7.900.000 1.260.500 9.160.500 42.520.000
36 2 stycznia 1943 8.100.000 1.063.000 9.163.000 34.420.000
37 1 lipca 1943 8.300.000 860.500 9.160.500 26.120.000
38 2 stycznia 1944 8.520.000 653.000 9.173.000 17.600.000
39 1 lipca 1944 8.720.000 440.000 9.160.000 8.880.000
40 2 stycznia 1945 8.880.000 222.000 9.102.000 -

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020