Akty prawne Monitor Polski z dnia 13 marca 2020

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.2020.287 Włączenie kwalifikacji rynkowej "Obsługa procesów księgowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
M.P.2020.286 Nadanie orderu.
M.P.2020.285 Nadanie orderów i odznaczeń.
M.P.2020.284 Nadanie orderu.
M.P.2020.283 Nadanie odznaczeń.
M.P.2020.282 Nadanie orderu.
M.P.2020.281 Nadanie odznaczeń.
M.P.2020.280 Nadanie odznaczeń.
M.P.2020.279 Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
M.P.2020.278 Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.
M.P.2020.277 Nadanie orderu.
M.P.2020.276 Nadanie odznaczeń.
M.P.2020.275 Nadanie orderów.
M.P.2020.274 Nadanie odznaczeń.
M.P.2020.273 Nadanie orderu.
M.P.2020.272 Nadanie odznaczeń.
M.P.2020.271 Nadanie orderów i odznaczeń.
M.P.2020.270 Nadanie odznaczeń.
M.P.2020.269 Nadanie orderów.
M.P.2020.268 Nadanie orderów.
M.P.2020.267 Nadanie orderów.
M.P.2020.266 Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.
M.P.2020.265 Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód.
M.P.2020.264 Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P.2020.263 Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat...
M.P.2020.262 Zmiana uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych...

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020