Akty prawne Dziennik Ustaw z 1964 r. - numer 45

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1964.45.315 Przystąpienie Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru do Protokołu paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającego pod kontrolą...
Dz.U.1964.45.314 Przystąpienie Kenii i Gwatemali do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U.1964.45.313 Ratyfikacja przez Watykan Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U.1964.45.312 Przystąpienie Ugandy do Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U.1964.45.311 Przystąpienie Sierra Leone, Algierii i Ugandy do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957...
Dz.U.1964.45.310 Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Słupsku rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U.1964.45.309 Powierzenie Sądowi Powiatowemu w Cieszynie rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U.1964.45.308 Dodatki funkcyjne dla sędziów w sądach ubezpieczeń społecznych.
Dz.U.1964.45.307 Ustanowienie Przedsiębiorstwa Obsługa Ratalnej Sprzedaży "ORS" płatnikiem opłaty skarbowej od niektórych weksli.
Dz.U.1964.45.306 Zmiana granic miasta Sieradza, w powiecie sieradzkim, województwie łódzkim.
Dz.U.1964.45.305 Zmiana granic miasta Rudnika w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U.1964.45.304 Przenoszenie własności nieruchomości rolnych, znoszenie współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenie gospodarstw rolnych.
Dz.U.1964.45.303 Ustawa budżetowa na rok 1965.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020