Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 30 marca 1929

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1929.20.211 Wprowadzenie w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.
Dz.U.1929.20.210 Kurs obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej opiewającej na złote w złocie na rok 1929.
Dz.U.1929.20.209 Zniesienie gminy wiejskiej Bogdanówka w powiecie makowskim, województwie krakowskiem i włączenie jej terytorjum do gminy wiejskiej Skomielna Czarna w...
Dz.U.1929.20.208 Zniesienie obszaru dworskiego Rokocin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.207 Zniesienie obszaru dworskiego Młynki w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.206 Zniesienie obszaru dworskiego Pieleszewo w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.205 Zniesienie obszaru dworskiego Ciechocino w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.204 Zniesienie obszaru dworskiego Wawrowice w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.203 Zniesienie obszaru dworskiego Napromek w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.202 Zniesienie obszaru dworskiego Nowy Glińcz i utworzenie z jego terytorjum gminy wiejskiej Glińcz w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.201 Zniesienie obszaru dworskiego Gubiny w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.200 Zniesienie obszaru dworskiego Milewko w powiecie gniewskim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.199 Zniesienie obszaru dworskiego Pawłowo w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U.1929.20.198 Utworzenie gminy Dalnepole w powiecie szamotulskim, województwie poznańskiem.
Dz.U.1929.20.197 Połączenie gmin wiejskich Myślęcin i Strychowo w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U.1929.20.196 Rozszerzenie granic gminy miejskiej Ropczyce w powiecie ropczyckim, województwie krakowskiem.
Dz.U.1929.20.195 Zmiana granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Brodach i w Kamionce Strumiłowej oraz utworzenie obszaru działania...
Dz.U.1929.20.194 Zmiana granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Brodach, w Brzeżanach i w Złoczowie oraz utworzenie obszaru działania...
Dz.U.1929.20.193 Utworzenie obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Przeworsku i zmiana granic obszaru działania samorządowej reprezentacji...
Dz.U.1929.20.192 Zmiana granic obszarów działania samorządowych reprezentacyj powiatowych w Białej i Wadowicach i utworzenie obszaru działania samorządowej...
Dz.U.1929.20.191 Zmiana granic powiatów skałackiego i kopyczynieckiego w województwie tarnopolskiem.
Dz.U.1929.20.190 Zniesienie powiatu peczeniżyńskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U.1929.20.189 Zmiana granic powiatów radomskowskiego i piotrkowskiego w województwie łódzkiem.
Dz.U.1929.20.188 Zmiana granic powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U.1929.20.187 Rozszerzenie granic miasta Brześcia n/B. w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.
Dz.U.1929.20.186 Zmiana granic miasta Janowa w powiecie Gródek Jagielloński, województwie lwowskiem.
Dz.U.1929.20.185 Rozszerzenie granic miasta Parczewa w powiecie włodawskim, województwie lubelskiem.
Dz.U.1929.20.184 Zmiana granic miasta Jordanowa w powiecie makowskim, województwie krakowskiem.
Dz.U.1929.20.183 Ustawa skarbowa na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020