Arbitraż budowlany coraz popularniejszy

Rynek

Branża budowlana coraz częściej wybiera arbitraż miniony rok przyniósł rekordową liczbę spraw związanych z inwestycjami budowlanymi, rozpatrywanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie...

16.05.2011

Referencje nie potwierdzają spełniania warunków

Wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonuje się poprzez wykaz wykonanych usług stanowiący oświadczenie wykonawcy, w którym przedstawia on informacje na temat wykazywanej usługi,...

16.05.2011